IRIS - ekocentrum Prostějov

Přírodovědný vzdělávací program - Voda, sucho, povodně

V pondělí 7. října 2019 se zúčastnili žáci 6. AB přírodovědného programu na téma Voda, sucho, povodně. Své nám k tomu přijeli popovídat odborníci z ekocentra Iris v Prostějově. Během aktivit a her měli žáci možnost poznat důležitost vody v krajině a způsoby dobrého hospodaření, kterými je možné ji v krajině zadržet.


Názory našich žáků:
Adéla 6. B: „ Program se mi líbil, protože byl velmi zajímavý.“
Monika 6. B: „Nejvíce se mi líbil pokus o vodě.“
Zuzka a Magda 6. A: „Program se nám líbil, byly zábavné hry a názorné pokusy.“
Matyáš 6. A: „Program se mi líbil, ale mohlo to být lepší.“
Štefan 6. A: „Program se mi líbil i aktivity, bylo to fajn.“

Bylinky a koření


Bylinky a koření byly hlavním tématem ekologického vzdělávacího programu, který si prožili žáci osmého ročníku 12.2. 2019 v Prostějově v centru IRIS.

První část programu byla věnovaná významu, zpracování a využití nejběžnějších léčivých rostlin jak v domácím léčitelství, tak v kuchyni. Velmi atraktivní součástí této vzdělávací aktivity byla ochutnávka bylinných čajů a příprava soli ochucené sušeným oreganem, tymiánem, či saturejkou aj.

V druhé části programu se osmáci seznámili s původem, účinky a využitím běžných koření cizokrajného původu. Dobrodružnou soutěžní a objevitelskou formou byly osmákům předloženy zajímavosti související s historií objevů i dovozem dnes už obvyklých dochucovadel jako je skořice, vanilka, badyán, či pepř. Na tyto bylo nahlédnuto i z botanického hlediska. Program byl završen výrobou mýdla ovoněného směsí exotických vůní.

Všichni odjížděli nadšení s drobným dárkem nikoliv na památku, ale k použití.


Zpracovala : Zdeňka Navrátilová

Tajemství lesa

Je to název ekologického vzdělávacího programu, jehož se zúčastnili žáci 6. ročníku. Tato aktivita proběhla pod vedením lektorek z RS ČSOP Iris v Prostějově. Úvod patřil významu lesa pro rostliny a živočichy v něm žijící, pro krajinu a člověka. Dále žáci interaktivní formou pracovali s modely a herbářovými položkami stromů a rostlin v lese. Zabývali se potravními řetězci v lese a zajímavostmi z tohoto prostředí. Velmi poutavou částí byla pobytová znamení živočichů, se kterými přišli žáci do přímého kontaktu. Do rukou si vzali např. různá ptačí hnízda, rohy, parohy, požerky na kůře, větev ohlodanou bobrem, či plody se stopami okusu od veverek a jiných hlodavců. Žáci si odnesli nejen spoustu nových vědomostí o lese jako ekosystému, ale též přesvědčení o nutnosti naše lesy chránit z důvodu jejich významu pro přírodu a člověka.


Zpracovala: Zdeňka Navrátilová

Zpráva z výuky geologie na zařízení Iris v Prostějově.


Dne 12. 11. 2018 jsme se zúčastnili s devátým ročníkem praktické výuky geologie na ekologickém zařízení Iris v Prostějově. Programem nás vedla vedoucí Mgr. Petra Orálková s kolegyní.
Žáci zde prakticky poznávali rozdíly mezi horninou a nerostem, zkoušeli některé fyzikální vlastnosti, jako například tvrdost, lesk a štěpnost.
Prohlíželi si rozdíly mezi horninou a nerostem a po vyvození pojmu hornina, také zkoumali typické vlastnosti hornin podle jejich vzniku.
Ve druhé části programu skládali mapu ČR, hledali města Ostrava, Přerov, Brno a Znojmo, kudy prochází pomyslná hranice dvou geologických celků - Českého Masívu a Západních Karpat.
Žáci pracovali s časovou přímkou geologických ér od Pravěku až po Čtvrtohory. Program byl velmi dobře připravený, žáky bavil a  musím je i pochválit, jak se do práce zapojovali.
Na závěr jsme si prošli geologickou expozici nejznámějších hornin, které se vyskytují na Prostějovsku. Exkurze měla i sportovní náplň, ujel nám vlak v Nezamyslicích, tak na odpolední výuku jsme šly 7 km pěšky.


Mgr. Vladimíra Vránová