Záložka do knih sbližuje školy

Záložková škola z Banské Bystrice, Slovensko


V rámci čtenářské gramotnosti se naše škola se v roce 2019 již popáté zapojila do akce Záložka do knih sbližuje školy. Jako družební záložkovou školu jsme letos dostali ZŠ na Třídě SNP v Banské Bystrici na Slovensku. Žáci naší školy zhotovili 420 záložek na téma Listujeme list po listu a moc se jim povedly. Velká pochvala patří všem žákům a učitelům, kteří záložky kreslili, a paní vychovatelce Haně Svobodníkové za dokončovací práce a zaslání do partnerské školy.

Do balíčku jsme ještě přidali propagační materiály školy, města a Olomouckého kraje. Z družební školy jsme také získali záložky pro každého žáka a drátěné srdíčko pro každého učitele.

Naďa Tesaříková