Výtvarná výchova

Shrnutí výtvarných soutěží na 2.stupni - 2019/2020

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice
- zúčastnily se Kateřina Vosičková a Vanesa Valášková

Výtvarná soutěž Barvy podzimu
- 1. místo v okresním kole patří Kateřině Vosičkové.

Lidice
Lidice
Barvy podzimu

Úspěchy našich malých výtvarníků

Sofinka Kyseláková ze 3.A se po vítězství v okresním kole výtvarné soutěže ČZS "Moje oblíbená rostlina" umístila i v celostátním kole - a to na krásném 2. místě.
V prvním pololetí školního roku 2018/2019 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili několika výtvarných soutěží:
1) Děti, pozor, červená
2) Cestujeme s prarodiči
3) Barvy podzimu atd.
V okresním kole byly vyhodnoceny mezi nejlepšími pracemi i obrázky Tomáše Gregora (Děti, pozor, červená!) a Sofinky Kyselákové ze 3. A. Oběma blahopřejeme!
Ve druhém pololetí už byly také odeslány obrázky do několika soutěží. Všem dětem, jejichž práce postoupily do okresního kola, děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Anna Vlčová

Ještě než se zavřely školy, stihli se někteří naši žáci umístit
v okresních kolech výtvarných soutěží:

Okresní výtvarná soutěž "Jaro je tady" DDM PV 2020

1. místo: Nela Molatová, Kateřina Mizerová, Nella Slezáková

Okresní výtvarná soutěž
"Voda v zahradě" ČZS 2020

1. místo: Adriana Soldánová

Čestné uznání: Anna Přecechtělová

Mgr. Anna Vlčová