Školní parlament v novém školním roce 2022/2023

obrázek bez popisu

Ve čtvrtek 15. září 2022 proběhla uvítací schůzka Školního parlamentu. Jsme rádi, že jsme i letos mohli přivítat nové členy ze 4. ročníků. Na pořadu dne byla i volba předsedy a místopředsedy ŠP. Pro letošní rok usedla do čela našeho parlamentu Magdalena Kumžáková z 9.A a místopředsedkyní byla zvolena Kristýna Křivánková z 8. A. 

Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou