Předškoláci ve škole

Příspěvky

Jak už se stalo v červnu tradicí na naší škole, navštívili nás 5. 6. 2019 předškoláci - budoucí prvňáčci. U vchodu do školy je přivítali členové školního parlamentu a další žáci. Kristýna Kypastová seznámila děti s tím, co je čeká, že to nejsou jen povinnosti, ale i příjemné akce: školní výlety, akademie, soutěže.

Při procházce školou děvčata a chlapci nejdříve navštívili třídu paní učitelky Žižlavské, vzájemně se potěšili písničkami, které zazpívali. Další zastávkou byla sportovní hala, která budoucí žáčky nadchla. Prohlédli si také školní družinu, kde se jim moc líbilo.

Ve školní jídelně bylo už pro děti připraveno malé občerstvení. Na budoucí školní úspěchy si připili dětským „šampaňským“.

garant ŠP M. Krejčová