Obhájili jsme titul Ekoškola!

I přeš velmi náročný letošní školní rok se nám podařilo obhájit titul Ekoškoly a to na skvělé stříbrné úrovni.

Děkuji všem, kteří se podíleli na obhajobě.

Mgr. Veronika Žvátorová

obrázek bez popisu
Ocenění ekotýmu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou