Proběhl zápis do 1. třídy

obrázek bez popisu

Ve dnech 6. – 23. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Bohužel opět on-line, protože vzhledem k protiepidemickým opatřením nebyla možná osobní účast dětí a rodičů. Naše škola eviduje pro příští školní rok celkem 41 budoucích prvňáčků z Němčic nad Hanou a okolních obcí.

Pokud to situace dovolí, rádi bychom v červnu uspořádali pro zájemce besedu spojenou s prohlídkou školy.

Děkujeme rodičům za důvěru, dětem přejeme v následujících měsících pěkné zážitky v jejich MŠ a potom šťastné vykročení do nového školního roku. 

Mgr. Anna Vlčová, ZŘŠ pro 1. st.


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou