Sbírka vršků

V naší škole stále probíhá dlouhodobá sbírka vršků od Pet lahví. Stále vybíráme a odvážíme nasbírané vršky. Děkujeme všem, kteří pomáhají. Budeme pomáhat i nadále. 

Hana Svobodníková

Sbírka vršků - plakát

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou