Kontakty

obrázek bez popisu

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková

tel.: 582 386 579
mob.: 606 605 214
e-mail: skola@zsnemcicenh.cz
datová schránka: xbhi5fp

adresa: Základní škola Němčice nad Hanou
             Tyršova 360
             798 27 Němčice nad Hanou

IČO: 479 22 346

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Anna Vlčová 582 386 014

Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Jana Benešová 602 617 884

Kancelář: Jana Kantorová, Vanda Dokoupilová 582 386 259

Sborovna (omlouvání žáků): 582 386 537

Školní poradenské pracoviště - školní psycholog: PhDr. Magdalena Nováková

Školní družina: vedoucí vychovatelka ŠD - Marcela Žondrová

                     ŠD 1 Huťková + ŠD 4 Oulehlová - tel. 582 386 202
                     ŠD 2 Svobodníková + ŠD 3 Žondrová - tel. 582 386 263

Vedoucí jídelny: Václava Budíková 582 386 050Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou