Úvod


Informace o vyučování ve školním roce 2019/2020.


Vyučování žáků I. stupně (1. až 5.ročník) probíhá v Němčicích v následujících lokalitách:


1. ročník – v prostorách mlýna u Procházků, Mlýnská 99 a 643, 798 27 Němčice n. H.
2. ročník – Základní umělecká škola Němčice n. H., příspěvková organizace,Komenského náměstí 168, 798 27 Němčice n. H.

3. ročník – v Hasičské zbrojnici, Masarykova 597, 798 27 Němčice n. H.
4. a 5. ročník – v Sokolovně, Sokolská 421, 798 27 Němčice n. H.

Dopolední vyučování žáků 6. až 9. ročníku probíhá na Základní škole v Dobromilicích. Žáci se každé ráno shromažďují u sokolovny v Němčicích odtud jsou přepravováni autobusy firmy: Autobusová doprava Dvořáček Kojetín. Stejná firma zajistí i jejich odvoz zpět do Němčic.


Na obědy chodí všichni žáci (1. až 9. ročník) do stávající školní jídelny na Základní škole v Němčicích.
Odpolední vyučování se následně uskutečňuje v hale, sokolovně či na hasičské zbrojnici, event. ZUŠ.
Všechna oddělení školní družiny provozují svou činnost v sokolovně (včetně ranní družiny od 6:30).

Přesuny žáků do jídelny, družiny či na odpolední vyučování probíhají v doprovodu vyučujících a asistentek.


Informace je možné získat:
1) na webových stránkách školy: www.zsnemcicenh.cz
2) na e-mailu školy: zsnem@pvskoly.cz
3) na telefonech: 582 386 537, 606 605 214, 602 617 884

Od 5. srpna 2019 jsou ředitelství a kancelář základní školy přemístěny na adresu:
Masarykova 597 (hasičská zbrojnice)
telefon  582 386 537 nebo 602 617 884
úřední hodiny: 8:00 - 13:00

Projekt České spořitelny Abeceda peněz nás baví


Naši žáci čtvrtých tříd se zapojily do projektu České spořitelny „Abeceda peněz", který je zaměřen na finanční gramotnost žáků 1. stupně ZŠ. Projekt je rozdělen do 3. částí.
Začátkem dubna jsme šli na exkurzi do České spořitelny, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a nových informací. Třídy se rozdělily na menší skupinky a ty v doprovodu dvou manažerek projektu a zaměstnanců pobočky prošly důležitá a pro veřejnost nepřístupná místa. Viděli jsme trezor, milion korun v bankovkách, stroj na přepočítávání peněz, různé druhy bankovek. Také jsme si vyzkoušeli vložit kartu do bankomatu a zadat PIN. Dostali jsme v sáčku koruny, provedli jsme odhad, pak jsme spočítali. Stoprocentní kontrolu jsme provedli pomocí počítacího stroje. Zajímavé bylo online spojení s bankéřem.
Dalším krokem v projektu je založení firmy a vymyšlení názvu našich společností. V bance jsme si odhlasovali, že se naše firma bude jmenovat Podnikatelé v akci pro 4. B a 4. A zvolila název Trollové. Slečny účetní převzaly v bance půjčku 3 000 Kč na nákup materiálu na poslední součást projektu, v níž vyrábíme výrobky na jarmark. Půjčku musíme později samozřejmě vrátit. Ve firmě máme zvoleného ředitele, zástupce ředitele, účetní a další důležité funkce.
Poté nám nezbylo nic jiného než plánování Jarního jarmarku a výroba produktů, které chceme prodávat. Vydělané peníze chceme použít na nějaký famózní výlet.  Už máme několik výrobků z betonu, papíru, z látky, soli, zajímavé lesky na rty, aj. Rodiče i paní učitelky nám také přislíbili pomoc, napečou sladké překvapení a zazpívají nám při jarmarku. Výzdoba stánků je již také hotová a pozvánky jsme vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností. Paní ředitelka s paní zástupkyní nám pomohly s tiskem, se zveřejněním této super akce, s kopírováním pozvánek. Paní manažerky projektu zase s vyráběním úžasné koupelové soli, s doděláním některých výrobků a drobností a se zajištěním teplých nápojů na jarmark.


A kdy se náš Jarní jarmark bude konat?

Ve čtvrtek 30. května 2019 a v úterý 4. června 2019 před budovou České spořitelny v Němčicích nad Hanou od 13:00 hod.
Nezapomeňte se na nás přijít podívat a něco si od nás koupit, ať se nám splní náš sen.

 


© Základní škola Němčina nad Hanou