1. oddělení

Kouzelník RENO

Vyrábíme v ŠD1

Beseda s myslivcem - projektový den

MDD - opékání špekáčků

Beseda s knihovnicí - projektový den

Beseda s rybářem - projektový den

Hrajeme si venku

Hasiči - projektový den

Čarodějnice

Den Země

Jarní vyrábění

Rok ovoce a zeleniny

Škrabošky

Zimní vyrábění

Vyrábíme

Tulipány pro nadaci

Hrajeme si divadlo

Zimní radovánky

Tři králové

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou