Informace

Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou chodit přihlašovat děti v týdnu od 28.8.2023 v době od 7:00 do 14:00 hod.

Ve středu 16. 3. 2022 k nám přijel uvařit šéfkuchař Zbyněk Diatka. Žáci a zaměstnanci naší školy si mohli pochutnat na čočkové polévce s rajčaty a tymiánem a jako hlavní chod připravil šéfkuchař africké kuřecí kari – kuku paka. Všichni strávnici měli možnost poznat nové světové chutě.

Těšíme se na příští spolupráci

Vedoucí školní jídelny

Václava Budíková

Stravování ve školní jídelně se řídí platnými normami a předpisy MŠMT.

Třída
1. - 4. třída (7 - 10 let)
5. - 8. třída (11 - 14 let)
9. třída (15 a více let)

Cena stravného se řídí dle data dosaženého věku ve školním roce do 31.8.2024.
Vyúčtování stravného provádíme za celý školní rok od 9.měsíce předešlého roku do konce 8. měsíce roku stávajícího.
Rodiče mohou být o výsledku informováni telefonicky, osobně v kanceláři ŠJ nebo na požádání výpisem.
Přeplatky budou vráceny po ukončení školního roku na Vaše účty zadané v přihlášce, mimořádně v hotovosti v kanceláři ŠJ.
O nedoplatcích Vás budeme informovat a zaplatíte přímo v kanceláři ŠJ.
Stravovat se může žák pravidelně také jen v určené dny (např. jen úterý a čtvrtek, jen středa apod.)
Placení stravného trvalým měsíčním příkazem na účet Česká spořitelna a. s. Prostějov
Číslo účtu: 15 03 03 43 89 /0800
Variabilní symbol: číslo žáka + 60210 (zjistíte u vedoucí jídelny)
Možnost platby také složenkou a mimořádně v hotovosti v kanceláři školní jídelny.
Nepřítomnost žáka (jen náhlé onemocnění) nutno odhlásit den předem do 14:00 hodin.
Školní akce, výlety, rodinné záležitosti minimálně 1 týden předem.
První den nemoci je možné si oběd odebrat do jídlonosiče od 11.00 do 13.30 hodin za původní cenu.
Další dny nemoci nelze oběd odebírat.
Řádně neodhlášený oběd budete platit v plné výši = 103,- Kč (podle poslední kalkulace) nařízení MŠMT. Ve vlastním zájmu šetřete své peníze!
Děti se stravují dle rozvrhu určeného ZŠ od 11.30 do 13.30. V jídelně je zajištěn dohled pedagogů.

Váha masa:
1.- 4.třída 6 dkg syrového masa
5. - 8.třída 7 dkg syrového masa
9.třída 8-10 dkg syrového masa
Maso rybí a kuřecí s kostí – norma zvýšena!

Další dotazy, případné stížnosti, doporučení apod. na telefonu od 7. do 14. hodiny nebo osobně v kanceláři ŠJ přímo u vedoucí ŠJ – Václavy Budíkové.
Telefon do školní jídelny: 582 386 050 - Václava Budíková
www.jidelny.cz vše o školním stravování

Mezinárodní rok ovoce a zeleniny - soutěž

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou