Informace

Jídelna

Stravování ve školní jídelně se řídí platnými normami a předpisy MŠMT.

TřídaCena stravenky
1. – 4. třída ( 7 - 10 let)20,- Kč
5. - 8. třída (11 - 14 let) 22,- Kč
9. třída (15 a více let) 25,- Kč

Cena stravného se řídí dle data dosaženého věku v tomto školním roce do 31.8.2017

Vyúčtování stravného provádíme za celý školní rok od 9.měsíce předešlého roku do konce 8. měsíce roku stávajícího.

Rodiče mohou být o výsledku informováni telefonicky, osobně v kanceláři ŠJ nebo na požádání výpisem.

Přeplatky budou vráceny vždy v říjnu na Vaše účty, mimořádně v hotovosti v kanceláři ŠJ.

O nedoplatcích Vás budeme informovat a zaplatíte přímo v kanceláři ŠJ.

Stravovat se může žák pravidelně také jen v určené dny (např. jen úterý a čtvrtek, jen středa apod.)

Placení stravného trvalým měsíčním příkazem na účet Česká spořitelna Prostějov

Číslo účtu: 15 03 03 43 89 /0800

Variabilní symbol: 602 10

Možnost platby také složenkou a mimořádně v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Nepřítomnost žáka (jen náhlé onemocnění) nutno odhlásit do 7. hodiny ráno.

Školní akce, výlety, rodinné záležitosti minimálně 1 týden předem.

První den nemoci je možné si oběd odebrat do jídlonosiče od 11.30 do 12.00 hodin za původní cenu.

Ostatní dny není možné oběd odebírat.

Řádně neodhlášený oběd budete platit v plné výši = 55,- Kč (podle poslední kalkulace]

Nařízení MŠMT. Ve vlastním zájmu šetřete své peníze!

Děti se stravují dle rozvrhu určeného ZŠ od 11.30 do 13.30. V jídelně je zajištěn dohled pedagogů.

Váha masa: 1.- 4.třída 6 dkg syrového masa

5. - 8.třída 7 dkg syrového masa

9.třída 8-10 dkg syrového masa

Maso rybí a kuřecí s kostí – norma zvýšena!

Další dotazy, případné stížnosti, doporučení apod. na telefonu od 7. do 14. hodiny nebo osobně v kanceláři ŠJ přímo u vedoucí ŠJ – Zahradníkové.

Telefon do školní jídelny: 582 386 050 - Zahradníková

www.jidelny.cz vše o školním stravování