Matematika

Okresní výsledky Matematického klokana 2022

  

Jak si naši žáci vedli v okresním srovnání mezi všemi účastníky?

Výborně!!!

Podle pravidel soutěže se ke zpracování do okresních statistik zasílají výsledky tří nejlepších řešitelů školního kola v kategorii Cvrček a Klokánek, dále pak deseti nejlepších řešitelů školního kola v kategoriích Benjamín a Kadet.

V letošním školním roce byli ve výsledkové listině jmenovitě uvedeni 3 nejlepší účastníci v kategoriích Cvrček a Klokánek. V dalších dvou kategoriích Benjamín a Kadet bylo uvedeno 10 nejlepších účastníků.

V nejmladší kategorii Cvrček se naši žáci bodově umístili velice dobře, první tři místa jim unikla o několik málo bodů.

V kategoriích Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída) si naši žáci vedli velice dobře. Jejich umístění je v následující tabulce.


Pangea 2022

Žáci naší školy se letos opět zapojili do online matematické soutěže Pangea. Výsledky najdete v přiloženém souboru. Žádný z účastníků bohužel nepostoupil do krajského kola. Všem účastníkům děkujeme.

Pangea výsledky školního kola
Matematický klokan

Školní kolo Pythagoriády

Dne 8. listopadu 2021 proběhlo na naší škole pro žáky 2. stupně základní - školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci v ní podle ročníku řeší 15 zajímavých úloh. Ti, kteří správně vypočítají 8 a více úloh se stávají úspěšnými řešiteli a žáci se získanými 10 a více body postupují do okresního kola. Novinkou letošního ročníku je, že soutěže se mohli zúčastnit i žáci 9. ročníku, což dříve nebývalo. A také za šestý ročník mohli soutěžit i šikovní páťáci. A jak to všechno dopadlo?

6. ročník – soutěžilo 5 žáků – Jan WOLF se stal úspěšným řešitelem (12 bodů), postup do okresního kola

7. ročník – soutěžili 3 žáci – bez postupu do okresního kola

8. ročník – soutěže se nezúčastnil žádný žák

9. ročník – soutěžilo 6 žáků:

Daniel KOTULA(11 bodů) se stal úspěšným řešitelem, postup do okresního kola

Martin GREPL (10 bodů) se stal úspěšným řešitelem, postup do okresního kola

David MATOUŠEK (8 bodů) se stal úspěšným řešitelem, náhradník pro okresní kolo

 

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a přejeme jim hodně zdaru v okresním kole této soutěže.

Výsledky zpracovala: Mgr. Hana Vojancová


Školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA


Ve středu 29. ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Tato matematická soutěž se koná pravidelně každý rok, je postupová a je vypsána pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci řeší samostatně 15 úloh. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo správně vyřeší alespoň 10 úloh. Pak postupuje do okresního kola. V minulých letech jsme měli na naší škole hned několik úspěšných řešitelů okresního kola a dokonce vítěze kola krajského.

V letošním roce se školního kola zúčastnilo celkem 13 žáků z 6. až 8. ročníku. Škoda jen, že si nepřišli malí počtáři z páté třídy vyzkoušet, co všechno již z matematiky umí.

Úspěšnými řešiteli školního kola se stali pouze tři žáci sedmého ročníku. Nejlépe si vedl David Matoušek ze 7.A (12 bodů), Daniel Kotula ze 7.B (11 bodů) a Martin Grepl ze 7.B (10 bodů). Postupují tak do okresního kola.

Tito nadějní počtáři se také zapojili do další soutěže, kterou je Matematická olympiáda. V současné době probíhá školní kolo, chlapci postupně řeší jednotlivé úlohy, které odevzdávají svému vyučujícímu.

Všem počtářům přejeme hodně úspěchů při řešení úloh v okresním kole.

Mgr. Hana Vojancová

Matematická soutěž Pangea 2019


V letošním roce jsme se poprvé zapojili do matematické soutěže Pangea. Účast byla dobrovolná a soutěžní příklady se řešily na počítačích. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků naší školy. Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Mekyska ze 4.B třídy a Michaela Empergerová z 5.A. Blahopřejeme.

Mgr. Libor Mitana

Školní kolo matematické olympiády 2018

obrázek bez popisu

Několik žáků naší školy se úspěšně zapojilo do školního kola matematické olympiády. Museli vyřešit minimálně čtyři ze šesti příkladů. Podařilo se to třem žákům 5. ročníku - Jiřímu Večeřemu, Danielu Kotulovi a Martinu Greplovi a jednomu žákovi 9. ročníku – Martinu Kyselákovi. Všichni nás reprezentovali v okresním kole, které proběhlo ve středu 24. ledna 2018 v Prostějově.

Mgr. Libor Mitana

Matematické soutěže 2016/2017

Matematická olympiáda

soutěž pro žáky 5. – 9.ročníku
žáci samostatně doma řeší 6 příkladů
po jejich úspěšném vyřešení postupují do okresního kola

V letošním roce se do soutěže zapojil Filip Antel (8.B) a Nela Macenauerová (9.tř.) . Úspěšně vyřešili úlohy školního kola a postoupili do kola okresního, kde si vedli také úspěšně i mezi studenty gymnázií ve své kategorii.

Pythagoriáda

soutěž pro žáky 5. – 8.ročníku
žáci řeší 15 úloh v časovém limitu 60 minut
úspěšným řešitelem se stává žák, který správně vyřeší ve školním kole alespoň 10 úloh
úspěšný řešitel školního kola postupuje do kola okresního, kde se stává úspěšným řešitelem, jestliže vyřeší správně 9 nebo 10 úloh


Školní kolo
5.ročník: - celkem řešilo 2 žáci – bez postupu do okresního kola
6.ročník: - celkem řešilo 0 žáků
7.ročník: - celkem řešili 11 žáků – bez postupu do okresního kola
8.ročník: - celkem řešili 2 žáci – úspěšně – Filip Antel, Josef Suchoň


Okresní kolo
V okresním kole naši školu reprezentovali úspěšní řešitelé školního kola – F. Antel, J. Suchoň.

Finanční gramotnost

internetová soutěž pro žáky základních a středních škol
na ZŠ je určena pro žáky 6. – 9.ročníku
ve školním kole řeší žáci jednotlivě 15 úloh v co nejkratším čase (vybírají správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností)
3 nejlepší žáci pak vytvoří družstvo pro okresní kolo, které probíhá opět internetově

V letošním školním roce se této soutěže zúčastnili pouze žáci devátého ročníku. Pro žáky nižších ročníků je soutěž dosti náročná, protože se v jednotlivých předmětech zatím nesetkali s některými pojmy, které se vyskytují v otázkách této soutěže. I matematické výpočty z oblasti finanční matematiky jsou pro ně dosti náročné. Žáci naší školy se zúčastnili školního kola a do okresního kola postoupili tři nejlepší žáci, kteří vytvořili družstvo ve složení Tereza Kvapilová, Petr Kundel, Erik Zeman. V okresním kole toto družstvo obsadilo 3. místo.

Matematický klokan

mezinárodní matematická soutěž
pro žáky základních a středních škol
na ZŠ probíhá soutěž od 2.třídy
žáci řeší testové úlohy – výběr z 5 možných odpovědí
kategorie:
- 2. a 3. třída - CVRČEK
- 4. a 5. třída - KLOKÁNEK
- 6. a 7. třída – BENJAMIN
- 8. a 9. třída – KADET

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou