Školská rada

Školská rada od školního roku 2021/2022

Ing. Jana Oulehlová
Ivana Dvořáková
Jana Greplová
Mgr. Libor Mitana
Kateřina Přibylová DiS.
Mgr. Hana Vojancová

Volby do ŠKOLSKÉ RADY dne 13. 10. 2021

 

Volby do Školské rady proběhly během třídních schůzek dne 13. 10. 2021

Navrženi byli tito rodiče:

     Kateřina Přibylová

     Ivana Dvořáková

Hlasovalo celkem 183 rodičů.

Z řad učitelů byli navrženi:

     Mgr. Hana Vojancová

     Mgr. Libor Mitana

Hlasovalo celkem 40 pedagogických pracovníků.

Navržení kandidáti z řad rodičů i učitelů byli velkou většinou hlasů zvoleni.


Školská rada 2021/2022

Vážení rodiče,

při naší základní škole pracuje školská rada, která má celkem 6 členů, jsou v ní dva zástupci města, dva zástupci učitelů a dva zástupci z řad rodičů.

Vzhledem k tomu, že skončilo funkčního období školské rady, proběhne 13. 10. 2021 volba členů z řad rodičů.

Stávající zástupci ve školské radě doporučují jako kandidáty do Školské rady:

Kateřinu Přibylovou

Ivanu Dvořákovou

Volby proběhnou dne 13. října 2021 od 15,45 h do 16,30 h.


                                  Mgr. Hana Matušková, v.r.                                                                            Ing. Jana Oulehlová,v.r.

                                         ředitelka školy                                                                                   předseda Rady školy a POŠ

Říjen 2018

Ve středu 17. října 2018 byly do Školské rady za rodiče zvoleny: 

Ing. Jana Oulehlová – získala 171 hlas a Kateřina Přibylová DiS.– získala 137 hlasů.

Zástupci za pedagogický sbor byli zvoleni Mgr. Hana Vojancová – získala 40 hlasů a Mgr. Libor Mitana – získal 39 hlasů.

Zástupci zřizovatele budou jmenováni Radou města.

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v činnosti.

Školská rada 2017/2018


Školská rada 2014/2015

Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na naší škole od 1. 7. 2015 nově zvolená šestičlenná školská rada.

Složení Školské rady

Zástupci rodičů:        Ing. Jana Oulehlová - předsedkyně, Martina Kouřilová

Zástupci zřizovatele: Radovan Novotný, Jana Greplová

Pedag. pracovníci:     Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou