Školská rada

Volby do ŠKOLSKÉ RADY dne 13. 10. 2021

 

Volby do Školské rady proběhly během třídních schůzek dne 13. 10. 2021

Navrženi byli tito rodiče:

     Kateřina Přibylová

     Ivana Dvořáková

Hlasovalo celkem 183 rodičů.

Z řad učitelů byli navrženi:

     Mgr. Hana Vojancová

     Mgr. Libor Mitana

Hlasovalo celkem 40 pedagogických pracovníků.

Navržení kandidáti z řad rodičů i učitelů byli velkou většinou hlasů zvoleni.


Školská rada 2021/2020

Vážení rodiče,

při naší základní škole pracuje školská rada, která má celkem 6 členů, jsou v ní dva zástupci města, dva zástupci učitelů a dva zástupci z řad rodičů.

Vzhledem k tomu, že skončilo funkčního období školské rady, proběhne 13. 10. 2021 volba členů z řad rodičů.

Stávající zástupci ve školské radě doporučují jako kandidáty do Školské rady:

Kateřinu Přibylovou

Ivanu Dvořákovou

Volby proběhnou dne 13. října 2021 od 15,45 h do 16,30 h.


                                  Mgr. Hana Matušková, v.r.                                                                            Ing. Jana Oulehlová,v.r.

                                         ředitelka školy                                                                                   předseda Rady školy a POŠ

Říjen 2018

Ve středu 17. října 2018 byly do Školské rady za rodiče zvoleny: 

Ing. Jana Oulehlová – získala 171 hlas a Kateřina Přibylová DiS.– získala 137 hlasů.

Zástupci za pedagogický sbor byli zvoleni Mgr. Hana Vojancová – získala 40 hlasů a Mgr. Libor Mitana – získal 39 hlasů.

Zástupci zřizovatele budou jmenováni Radou města.

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v činnosti.

Školská rada 2017/2018


Školská rada 2014/2015

Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na naší škole od 1. 7. 2015 nově zvolená šestičlenná školská rada.

Složení Školské rady

Zástupci rodičů:        Ing. Jana Oulehlová - předsedkyně, Martina Kouřilová

Zástupci zřizovatele: Radovan Novotný, Jana Greplová

Pedag. pracovníci:     Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2022 ZŠ Němčice nad Hanou