Školská rada

O škole

Školská rada

říjen 2018


Ve středu 17. října 2018 byly do Školské rady za rodiče zvoleny:

Ing. Jana Oulehlová – získala 171 hlas a Kateřina Přibylová DiS.– získala 137 hlasů.


Zástupci za pedagogický sbor byli zvoleni Mgr. Hana Vojancová – získala 40 hlasů a Mgr. Libor Mitana – získal 39 hlasů.


Zástupci zřizovatele budou jmenováni Radou města.


Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v činnosti.

Školská rada 2017/2018


Školská rada 2014/2015

Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na naší škole od 1. 7. 2015 nově zvolená šestičlenná školská rada.

Složení Školské rady

Zástupci rodičů:        Ing. Jana Oulehlová - předsedkyně, Martina Kouřilová

Zástupci zřizovatele: Radovan Novotný, Jana Greplová

Pedag. pracovníci:     Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana