Školská rada

Říjen 2018

Ve středu 17. října 2018 byly do Školské rady za rodiče zvoleny: 

Ing. Jana Oulehlová – získala 171 hlas a Kateřina Přibylová DiS.– získala 137 hlasů.

Zástupci za pedagogický sbor byli zvoleni Mgr. Hana Vojancová – získala 40 hlasů a Mgr. Libor Mitana – získal 39 hlasů.

Zástupci zřizovatele budou jmenováni Radou města.

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v činnosti.

Školská rada 2017/2018


Školská rada 2014/2015

Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na naší škole od 1. 7. 2015 nově zvolená šestičlenná školská rada.

Složení Školské rady

Zástupci rodičů:        Ing. Jana Oulehlová - předsedkyně, Martina Kouřilová

Zástupci zřizovatele: Radovan Novotný, Jana Greplová

Pedag. pracovníci:     Mgr. Hana Vojancová, Mgr. Libor Mitana

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou