Sběr papíru

Sběr papíru- jaro 2024

V dubnu 2024 proběhl tradiční jarní sběr papíru. Celkem se vybralo 10 931 Kč. Část výdělku bude odeslána na konto hnutí ŠANCE při FN Olomouc - dětská hemato-onkologie.

Všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Zuzana Répalová

Sběr papíru - jaro 2023


V květnu se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Přesto, že se vybíral pouze papír a ne karton, činil celkový výtěžek 10 258 Kč.

Část výtěžku bude odeslána na konto občanského sdružení Šance Olomouc a zbylá část peněz poputuje na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni a jejich jména s fotografiemi byla umístěna v přízemí školy.

Všem, kteří se do akce zapojili, i když museli se sběrem čekat již od minulého roku, patří naše velké poděkování.

Sběr papíru - jaro 2022

V dubnu se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. V minulých letech se papír nevykupoval, tak jsme rádi, že jsme letos mohli tuto tradiční akci obnovit.

Celkový výtěžek letos činil 29 400 Kč.

Část výtěžku, konkrétně 5 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.

Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

 

Sběr papíru - podzim 2021

 

Ve dnech 4. – 8. října 2021 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. V minulých letech se papír nevykupoval, tak jsme rádi, že jsme letos mohli tuto tradiční akci obnovit.

Celkový výtěžek letos činil 25 368 Kč.

Část výtěžku, konkrétně 5 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.

Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.


Výsledky sběru papíru – podzim 2019


Ve dnech 30.9. – 4.10. 2019 proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. V tomto kole sběru, které se netradičně konalo v areálu bývalého OSP, se nasbíralo celkem 14 920 kg papíru, což činí 17 158 Kč.

Všem, kteří se zapojili do této akce, patří naše upřímné poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková
Děti, které ve školním roce 2018/2019, přinesly nejvíce papíru

SBĚR PAPÍRU - jaro 2019

 

Ve dnech 8. – 12. dubna 2019 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.
Celkem se v kontejnerech shromáždilo 24 640 kg papíru, takže celkový výtěžek činil 44 352 Kč.
Část výtěžku, konkrétně 14 000 Kč, jsme poslali tentokrát na dvě konta. Polovina peněz putovala na Klub cystické fibrózy a polovina na konto občanského sdružení Šance Olomouc. Obě tato sdružení pomáhají vážně nemocným dětem. Zbylá část peněz šla na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěna v přízemí školy. 

Čtyřicet osm dětí, které za celý školní rok donesly nejvíce papíru, jelo 2. května 2019 na výlet do Kovozoo. Tato kovová „zoo“ je jediná ve střední Evropě, a tak se dětem výlet velice líbil.

Všem lidem, kteří sernzapojili do této akce, patří naše velké poděkování.
Mgr. Markéta Tobolíková, garant akce


obrázek bez popisu

SBĚR PAPÍRU - říjen 2018


Ve dnech 8. – 12. října 2018 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 21 860 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 45 906 Kč.

Část výtěžku, konkrétně 15 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.

Další sběr papíru se uskuteční na jaře. Poté budou výsledky obou kol sečteny a nejlepší sběrači se na konci školního roku mohou těšit na hezký výlet.

Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.


Mgr. Markéta Tobolíková

SBĚR PAPÍRU - jaro 2018


Ve dnech 9. – 13. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.
Celkem se v kontejnerech shromáždilo 22 040 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 27 550 Kč.
Část výtěžku, konkrétně 9 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.
Nejlepší sběrači za školní rok 2017/2018 se mohou těšit na výlet do Olomouce, kde navštívíme Pevnost poznání.
Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková, garant akce

SBĚR PAPÍRU - podzim 2017

Ve dnech 2. – 6. října 2017 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.
Celkem se v kontejnerech shromáždilo 19 050 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 36 195 Kč.
Část výtěžku, konkrétně 12 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.
Další sběr papíru se uskuteční na jaře. Poté budou výsledky obou kol sečteny a nejlepší sběrači se na konci školního roku mohou těšit na hezký výlet.
Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.
Naše škola se v letošním roce zapojí ještě do další akce, kterou organizuje občanské sdružení Šance. Jedná se o projekt Vánoční hvězda. V rámci této akce si děti prostřednictvím svých třídních učitelů mohou zakoupit květinu – vánoční hvězdu v hodnotě 50 Kč a 100 Kč.
Sdružení Šance věnuje výtěžek tohoto projektu na humanizaci léčby, na sociální program pro děti a jejich rodiny a na financování rekondičních pobytů pro děti po léčbě.

Mgr. Markéta Tobolíková, garant akce

obrázek bez popisu

SBĚR PAPÍRU - jaro 2017

Ve dnech 3. – 7. dubna 2017 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku posíláme na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putuje na konto POŠ.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 20 540 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 41 080 Kč.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěna v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková

SBĚR PAPÍRU - podzim 2016

Ve dnech 10. – 14. října 2016 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 16 330 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 30 210 Kč.

Část výtěžku, konkrétně 10 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková

SBĚR PAPÍRU - jaro 2016

Ve dnech 11. – 15. dubna 2016 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku se posílá letos nově na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putuje na konto POŠ.

Celkem se v kontejnerech shromáždilo 20 580 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 37 044 Kč.

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy. Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.

Mgr. Markéta Tobolíková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou