Škola v přírodě

2022

Na začátku května se žáci druhého až pátého ročníku zúčastnili školy v přírodě ve Velkých Karlovicích. Ubytováni byli na Horském hotelu Kyčerka a v pensionu Gaudeamus. Během pěti dní stihli navštívit muzeum ve Velkých Karlovicích, Vodní svět s různými vodními atrakcemi, nechyběly ani vycházky do blízkého okolí. Učení probíhalo formou her, hodně se sportovalo, většina času se trávila venku na hřišti a v lese.


A co na to děti?

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou