Škola v přírodě

2023 - Lipová-lázně

Ve dnech 24. 4. – 28. 4. 2023 žáci 4. a 5. ročníků vyrazili do Jeseníků do malebné vesničky Lipová – lázně. Byli ubytovaní v rodinném hotelu Slatina, navštívili lesní bar, malé ZOO, lázně Jeseník. Nechyběla ani strašidelná stezka odvahy, olympiáda, diskotéka.

2023 - Čeložnice

Žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili ŠvP v krásném prostředí Chřibů, a to v Čeložnicích u Kyjova. Cestou tam jsme navštívili Živou vodu v Modré, kde jsme si prohlédli expozici vodních živočichů a byli jsme i vevnitř skleněného tunelu, kde nám nad hlavami plavaly obrovské sladkovodní ryby. V Čeložnicích jsme měli program plný her, soutěží, vycházek, ale i učení, které neprobíhalo jako ve škole, kde se učíme hlavně v lavicích, ale probíhalo praktickou formou v přírodě. Dětem se na škole v přírodě moc líbilo a myslím si, že se navzájem i lépe poznaly.

2022

Na začátku května se žáci druhého až pátého ročníku zúčastnili školy v přírodě ve Velkých Karlovicích. Ubytováni byli na Horském hotelu Kyčerka a v pensionu Gaudeamus. Během pěti dní stihli navštívit muzeum ve Velkých Karlovicích, Vodní svět s různými vodními atrakcemi, nechyběly ani vycházky do blízkého okolí. Učení probíhalo formou her, hodně se sportovalo, většina času se trávila venku na hřišti a v lese.


A co na to děti?

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou