Škola v přírodě

2024 - Lipová Lázně

Ve dnech 22.4 – 26.4. 2024 se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili ŠvP v krásném prostředí Jeseníků, a to konkrétně v obci Lipová – lázně. Děti byly ubytovány v hotelu Slatina a celý týden byl nabitý zábavným programem. Kromě nezbytného učení, nechyběla tradiční olympiáda a túra do lesa, kde jsme stavěli domečky pro skřítky. Navštívili jsme také místní Fauna park, kde se zvířátka doslova předbíhala v předvádění svých milých kousků. Jeden den jsme si vyšlápli pořádný kopec do Lesního baru a poslední večer si spolu děti zatancovaly na diskotéce. Cestou zpět jsme měli zajištěný workshop v ruční papírně ve Velkých Losinách, kde si vyrobily svůj papír. I přes chladnější počasí, které nebývá v tomto období běžné, si myslím, že se dětem v Lipové líbilo.

2024 - Velké Karlovice

Ve stejném termínu, jako žáci čtvrtých a pátých ročníků, vyrazili na školu v přírodě druháci a třeťáci. Pro některé z dětí to byl první týden bez rodičů v jejich životě. Našim dočasným domovem se stal hotel Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Dopoledne se děti učily a odpoledne vyplnila řada zajímavých aktivit. První den jsme si vyšlápli na vrch Javorníček, kde na nás čekal sněhový poprašek. Všichni jsme si užili odpoledne plné vodních radovánek v místním aquaparku. O místní historii jsme se něco naučili v Muzeu Velkých Karlovic a při prohlídce soch v přírodním muzeu. S radostí budeme vzpomínat na stavění domečků, sportovní olympiádu, na podvečer plný společenských her i večer, kdy se promítala pohádka. Během posledního večera jsme se se školou v přírodě rozloučili večerem plným talentů a věřte, bylo se na co dívat a dlouho očekávanou diskotékou. Všichni už se těšíme jaké místo společně poznáme příští rok.

2023 - Lipová-lázně

Ve dnech 24. 4. – 28. 4. 2023 žáci 4. a 5. ročníků vyrazili do Jeseníků do malebné vesničky Lipová – lázně. Byli ubytovaní v rodinném hotelu Slatina, navštívili lesní bar, malé ZOO, lázně Jeseník. Nechyběla ani strašidelná stezka odvahy, olympiáda, diskotéka.

2023 - Čeložnice

Žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili ŠvP v krásném prostředí Chřibů, a to v Čeložnicích u Kyjova. Cestou tam jsme navštívili Živou vodu v Modré, kde jsme si prohlédli expozici vodních živočichů a byli jsme i vevnitř skleněného tunelu, kde nám nad hlavami plavaly obrovské sladkovodní ryby. V Čeložnicích jsme měli program plný her, soutěží, vycházek, ale i učení, které neprobíhalo jako ve škole, kde se učíme hlavně v lavicích, ale probíhalo praktickou formou v přírodě. Dětem se na škole v přírodě moc líbilo a myslím si, že se navzájem i lépe poznaly.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou