Matematika prof. Hejného

Vážení rodiče,

Již třetím rokem vyučujeme matematiku na naší škole podle prof. Hejného. Hodiny matematiky se tak stávají pro děti zajímavými tím, že na řešení úloh přicházejí samy, na základě vlastních zkušeností. Matematické souvislosti poznávají v různých prostředích. Rodičům nabízíme několik odkazů, kde se mohou s ukázkami práce s dětmi v těchto prostředích seznámit

Hejného metoda - krátké seznámení s metodou

Autobus

Děda Lesoň

Obchod

Krokování a schody

Hejného metoda výuky matematiky


Autorem učebnice je prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. a kolektiv rnspolupracovníků. Učebnice vycházejí z přirozených potřeb dětí něco rnhledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. rnMatematika rozvíjí logický úsudek a představivost dětí. Žáci zde vše rnobjevují sami a zažívají tak radostobjevených zákonitostí z nově nejen rnv matematice. Pan prof. Hejný Vám svoji učebnici a nové metody v ní rnpoužívané, představil podrobněji ve své Metodice pro rodiče.


Další možnost, jak lépe porozumět matematice Hejného je podívat se na tyto stránky

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou