Ekoškola

Školní rok 2023/2024

Sběr tašek na vánoční jarmark

V rámci recyklace byl Ekotýmem naší školy na přelomu listopadu a prosince vyhlášen sběr tašek na vánoční jarmark, který proběhl 6. prosince 2023. Celkem bylo vybráno 83 tašek, a to igelitových i papírových. Tašky byly rozdány žákům, kteří prodávali na školním jarmarku, a následně nabídnuty rodičům k uložení zakoupených výrobků. Nejvíce tašek přinesli žáci z 5.B a 6.B.

EKO analýza školy

Členové Ekotýmu analyzovali ekologický stav němčické základní školy. Tato analýza byla zaměřena na prostředí školy, nakládání s odpady a hospodaření s vodou. Byly zjištěny silné, ale i slabší stránky ekologického provozu budovy.

obrázek bez popisu

V průběhu září byl ustanoven nový Ekotým pro školní rok 2023/2024. Proběhla rovněž úvodní schůzka.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Minulý školní rok se nám podařilo obhájit titul Ekoškola na stříbrné úrovni. Letos chceme pokračovat v úspěšném působení na naší škole a jsme jednoznačně ekototým, který se nebude o problematice životního prostředí jen pasivně učit, ale bude se snažit o změnu i v jednání. Chceme aktivně usilovat o minimalizaci a pečlivé třídění odpadů, úspory energií, vody nebo zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou