Ekoškola

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Minulý školní rok se nám podařilo obhájit titul Ekoškola na stříbrné úrovni. Letos chceme pokračovat v úspěšném působení na naší škole a jsme jednoznačně ekototým, který se nebude o problematice životního prostředí jen pasivně učit, ale bude se snažit o změnu i v jednání. Chceme aktivně usilovat o minimalizaci a pečlivé třídění odpadů, úspory energií, vody nebo zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou