Les ve škole

Leden 2022

Když přišla konečně pořádně tuhá zima, mohly se děti pustit do projektu „MRAZIVÁ LÍZÁTKA“ – projekt LES VE ŠKOLE, jehož cílem je připravit si mrazivou zdravou svačinku pro sebe i pro ptáčky, vyzkoušet si sílu mrazu, hravou formou si rozšířit vědomosti o proměnách vody a přírodě.


Velký úspěch měl u dětí také projektový den „VÍME, CO JÍME“, ve kterém se děti učily vnímat zdravou stravu všemi smysly, uvědomovat si její význam a důležitost vůči svému zdraví. Nejvíce legrace jsme si spolu užili při „ochutnávkách naslepo“!

vypracovala: Marcela Žondrová

Zapojení ŠD3 do projektu: “LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE“ - PODZIM 2021

DRUŽINA PLNÁ LISTÍ

Během krásných říjnových a listopadových dní chodily děti hodně do přírody, protože „Na vzduchu je přece príma!“ Pozorovaly proměny podzimní přírody, debatovaly, rozšiřovaly si znalosti a vědomosti z prvouky, sbíraly přírodniny a rozvíjeli svoje pohybové dovednosti, fantazii a kreativitu. Jednou z hlavních „pomůcek“ pro různorodé činnosti bylo LISTÍ! Hráli si s ním pohybové hry, stavěly z něj domečky pro skřítky nebo také vyráběly obrazy.

DEN STROMŮ (20.10.)

Po přečtení pohádky „O smutném stromu“ se v dětech probudil soucit a velmi kladný vztah k přírodě. Jejich touha dovědět se o stromech víc rostla. Nejdříve děti debatovaly a prohlubovaly si svoje znalosti a vědomosti, bavily se při plnění pracovních listů a křížovky, ale pak jsme ale vyrazili do přírody na „ZDRAVOTNÍ KONTROLU STROMŮ“! Cílem bylo zaměřit pozornost na stromy, jako na živý organismus, který někdy potřebuje naši pozornost a péči. Děti se rozdělily do skupinek a jako správní „doktoři“ (vybaveni lupou a dětským fonendoskopem) nejdříve důkladně stromy prohlédly, odhadovaly jejich věk, daly jim jména a jako „konsilium“ vedly debaty, jak by svým „pacientům“ mohly pomoci. Vše pak pečlivě zapsaly do „zdravotní karty“ a svědomitě své pacienty ošetřily.

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT (4.10.)

Na začátku měsíce října jsme spolu s dětmi ze školní družiny oslavili MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT (4.10.). Děti ten den v družině čekalo „překvapení“ v podobě živého králíka! V debatním kruhu si žáci povídali o zvířatech žijících ve volné přírodě i domácích mazlíčcích. Snažili se být ohleduplní k „návštěvníkovi“, aby ho hluk příliš nevylekal, což nebylo při tak početné skupině dětí zdaleka jednoduché, tak jsme raději vyrazili ven. Venku měly děti za úkol vytvořit si zvířátko z přírodnin. Pobíhaly jako malí králíčci a snažily se nasbírat různé větvičky, kousky kůry, barevné listí či šišky. Počasí nám však příliš dlouho nepřálo, a tak jsme se vrátili do družiny a děti si vyrobily obrazy zvířátek z PET víček. Nechyběla ani "přehlídka zvířátek".

Naše škola se nově zapojila do mezinárodního programu Les ve škole, který již probíhá v 28 zemích. Cílem programu je učit děti o přírodě venku. Naši žáci se s touto metodou výuky nemusí setkat jen v běžných vyučovacích hodinách, ale nýbrž také ve školní družině, která je do programu také zapojena. Na konci školního roku můžeme získat Certifikát Lesní třídy, a navíc roční patronaci na 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Věříme, že se nový program bude žákům líbit.

Veškeré informace o programu naleznete na: https://www.lesveskole.cz/

Pro zpestření podzimních dnů si můžete vytisknout a vybarvit přiložené omalovánky, které také najdete na Ekonástěnce – vezmete si omalovánku a vybarvíte, poté odevzdáte do sborovny, nezapomeňte se podepsat. Nejlepší práce odměníme a vystavíme na Ekonástěnce.

Těším se na Vaše práce

Mgr. Veronika Žvátorová


Omalovánky ke stažení:

Les ve škole - dopis rodičům

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou