Les ve škole

Naše škola se nově zapojila do mezinárodního programu Les ve škole, který již probíhá v 28 zemích. Cílem programu je učit děti o přírodě venku. Naši žáci se s touto metodou výuky nemusí setkat jen v běžných vyučovacích hodinách, ale nýbrž také ve školní družině, která je do programu také zapojena. Na konci školního roku můžeme získat Certifikát Lesní třídy, a navíc roční patronaci na 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Věříme, že se nový program bude žákům líbit.

Veškeré informace o programu naleznete na: https://www.lesveskole.cz/

Pro zpestření podzimních dnů si můžete vytisknout a vybarvit přiložené omalovánky, které také najdete na Ekonástěnce – vezmete si omalovánku a vybarvíte, poté odevzdáte do sborovny, nezapomeňte se podepsat. Nejlepší práce odměníme a vystavíme na Ekonástěnce.

Těším se na Vaše práce

Mgr. Veronika Žvátorová


Omalovánky ke stažení:

Les ve škole - dopis rodičům

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou