Recyklohraní

obrázek bez popisu

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

I v letošním školním roce pokračujeme v Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Cílem tohoto projektu je povzbuzovat mladé lidi, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za životní prostředí, uvědomovali si svoji roli i to, co oni sami mohou v každodenním životě udělat pro změny k lepšímu. Jestli se chcete do Recyklohraní zapojit, můžete do školy nosit použité baterie, staré mobily a nepotřebnou drobnou elektroniku (tablet, fén, žehličku a další). Baterky a mobily je možné vhazovat do sběrných nádob a drobnou elektroniku můžete odevzdat u svých třídních učitelů nebo p. uč. Vlčkové (4. A).


obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2022 ZŠ Němčice nad Hanou