2. oddělení

Tvoříme

Čtení s babičkou

Čtení s babičkou

Americké brambory

Bramboráčky

Bramboriáda

Výprava za zvířátky

Čtení s dědečkem

Den stromů

Odpolední svačinka

HALLOWEEN

Dlabání dýní

Drakiáda

Halloweenské vyrábění

Domečky pro skřítky

Předvánoční tvoření

Babičky čtou dětem

Napadl nám sníh...

Zdobení stromečku

Vystoupení pro seniory

Vánoční besídka

Adventní dílnička

Výtvarka v lednu

Babičky čtou dětem

Družinová diskotéka

Karnevalové masky

Babičky čtou dětem

Pohádková postava soutěž

Přišlo JARO

Babičky čtou dětem

Velikonoční dílnička

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou