PREVENCE VE ŠKOLE

Mgr. Kamila Zderčíková Hájková – metodik prevence, spolupráce v rámci ŠPP


  

Co je mou náplní?

 • Zpracovávám pro každý školní rok PPŠ (preventivní program školy)

 • Spolupracuji s učiteli

 • Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci, akce a projekty, které jsou zaměřeny na problematiku primární prevence na základní škole

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci

 • Rozpoznat výskyt rizikového chování a zajištění včasné intervence – ve spolupráci se školním psychologem sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách (ohrožení dětí rizikovým chováním)

  

Co je to „rizikové chování“?

 • záškoláctví

 • šikana, kyberšikana

 • rasismus, xenofobie, vandalismus

 • PPP – poruchy příjmu potravy

 • kriminalita, delikvence

 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky, závislost na politickém a náboženském extremismu,

 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

  

Jak Vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 • Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš

Kdy se na mě můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky

 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc

 • Když si nerozumíš s učitelem

 • Když se dostaneš do průšvihu

 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou

 • Kdykoli Tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování

 • Doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály

 • Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

  

Užitečné odkazy a materiály:

1. Bezpečnost dětí na internetu

  https://www.e-bezpeci.cz/

  2. Poruchy příjmu potravy

   http://www.centrum-anabell.cz/

   3. Návykové látky

    http://www.p-centrum.cz/poradna-pro-alkoholove-a-jine-zavislosti/

    4. Prevence na doma – pracovní listy a materiály ke stažení pro rodiče i pedagogy – k těmto oblastem primární prevence rizikového chování:

     návykové látky, kyberšikana a netolismus, poruchy příjmu potravy, bezpečné/nebezpečné sexuální chování, agresivní chování, šikana

     https://www.pppuo.cz/prevence-na-doma

     5. Výchova ke zdraví – závislosti – edukační materiály

      http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/zavislosti/edukacni-materialy.html

      6. Primární prevence – strategie a metodiky

       https://www.olkraj.cz/strategie-a-metodiky-v-oblasti-primarni-prevence-cl-398.html

       7. Stránky MŠMT týkající se metodických materiálů primární prevence na školách)

       https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny       Videa:

       1. Rizikové chování dětí 1. stupně v prostředí sociálních sítí (Dětská univerzita s E-Bezpečím)

        https://www.youtube.com/watch?v=ogZTPaZMEgc&ab_channel=E-Bezpe%C4%8D%C3%AD


        2. Kyberšikana

         https://www.youtube.com/watch?v=lo9gIVji-j0&ab_channel=E-Bezpe%C4%8D%C3%AD

         https://www.youtube.com/watch?v=AwIm8AfWXO8&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet


         3. PC hry a závislost

          https://www.youtube.com/watch?v=pcMqJRq7q2A&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet


          4. Sociální sítě

           Díl 1. https://www.youtube.com/watch?v=mvTqy-mdKvU&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet

           Díl 2. https://www.youtube.com/watch?v=tD6P6MaY8I4&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet


           5. Další videa k problematice e-bezpečí

            https://www.youtube.com/user/ebezpeci/videos


            6. Poruchy příjmu potravy

             https://www.youtube.com/watch?v=q78tZFaWnBc&ab_channel=V%C3%ADm%2Ccoj%C3%ADmapiju


             7. Závislost na drogách

              https://edu.ceskatelevize.cz/video/7295-zavislost-na-drogach


              Základní škola Němčice nad Hanou

              Ředitelka školy:
              Mgr. Hana Matušková 
              582 386 579, 606 605 214
              skola@zsnemcicenh.cz

              Sborovna (omlouvání žáků):
              582 386 537

              Kancelář:
              Jana Kantorová, 
              Vanda Dokoupilová
              582 386 259 

              Školní družina:
              582 386 263

              Školní poradenské pracoviště:
              PhDr. Magdalena Nováková
              582 386 202, 776 280 820
              magdal.novak@seznam.cz

              Vedoucí jídelny:
              Václava Budíková
              582 386 050

              Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou