Kam po devítce

Přihlášky na SŠ - důležité informace

obrázek bez popisu

ODKAZY – podávání přihlášek na SŠ

Elektronické podávání přihlášek na SŠ (nutná identita občana) – dipsy.cz (bude spuštěno až 1. února 2024)


https://www.prihlaskynastredni...

https://www.prihlaskynastredni...


formuláře ke stažení níže


Změny v přijímacím řízení na střední školy - aktuálně

 • pro žáky 9. ročníku
 • pro zájemce o studium na víceletém gymnáziu

Uvedené informace se týkají novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024.

Změny:

 1. počet přihlášek 

 • 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou
 • 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky

  Pozn.: Pokud si žák podává přihlášku/přihlášky do oboru s TZ, pak si může ještě podat až tři přihlášky do oboru bez talentové zkoušky

  (celkem až 5 přihlášek).

  2. termíny podávání přihlášek

  • do oborů s TZ – do 30. listopadu 2023 – beze změny, v papírové podobě jako doposud
  • pro obory bez TZ – od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 – na výběr 3 možnosti způsobu podání
   • elektronickou formou (nutnost el. ID)
   • výpis ze systému (tzv. hybridní způsob)
   • papírová přihláška (jako doposud)

  3. prioritizace přihlášek

  Pořadí škol se v přihlášce nově uvádí dle preference (tzn. že žák si jako první napíše školu, která je pro něj nejdůležitější, jako druhou pak školu, na kterou by chtěl jít v případě, že by nebyl přijat na první atd.).

  Pořadí preference poté nelze měnit.

  Odvolání o nepřijetí nebude nově možné. Bude možné pouze odvolání k procesním pochybením.

  4. zápisové lístky

   Zápisové lístky sloužily v předcházejících letech pro potvrzení zájmu studovat na konkrétní škole v případě přijetí. Ty budou zrušeny. Místo toho žák nastavuje priorotizaci škol již na přihlášce.

   5. potvrzení od registrujícího lékaře

    Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

    6. důležité odkazy a zajímavé informace

     Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci digitalizace přijímaček na SŠ naleznete veškeré informace, které se týkají plánovaných změn v přijímacím řízení – pro rodiče a žáky, a také - nejčastější dotazy.

     Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

     (platí i pro žáky se zájmem o studium na víceletém gymnáziu a jejich zákonné zástupce)

     Pro školní rok 2023/2024 MŠMT již stanovilo termíny jednotné přijímací zkoušky.

     V současné době v jednání vlády změna v podávání přihlášek na střední školy. Zatím však platí stávající systém.

     Přihlášky na SŠ

     • zákonný zástupce žáka obdrží vyplněné přihlášky s vybranými středními školami a obory, také s potvrzením prospěchu
     • u některých oborů je nutné specifikovat zaměření daného oboru
     • na přihlášce je nutné doplnit termíny jednotné přijímací zkoušky, místo a datum vyplnění přihlášky, podpis uchazeče, podpis a datum narození zákonného zástupce
     • současně s přihláškou obdrží zákonný zástupce žáka i zápisový lístek

     Závěr o zdravotní způsobilosti žáka (lékařské potvrzení):

     • doložení zdravotní způsobilosti je nutné u většiny oborů (zjistím v Atlase

     školství, jestli ano, nebo ne…)

     • na každou přihlášku se uvede vždy jen jeden obor z vybraných dvou škol…. (ta se pak pošle na danou školu…)

     - 1. přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 1. místě

     - 2. přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 2. místě

     • Závěr o zdravotní způsobilosti vydává dětský lékař a je zpoplatněn (přihlášky je nutné mít již vyplněné s sebou)

     Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání

     • uplatňuje žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. stupně a výš
     • jedná se hlavně o poskytnutí delší časově dotace u samotných přijímacích zkoušek
     • je nutné přiložit doporučení poradenského zařízení o úpravě podmínek přijímacího řízení (vydává PPP, SPC)

     Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

     • - obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
     • - obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2024
     obrázek bez popisu
     obrázek bez popisu

     Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

     Vážení rodiče,

     MŠMT v pátek 8. září oznámilo termíny přijímacího řízení na SŠ. Nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které deváťáky v letošním roce čekají.

     MŠMT a Cermat momentálně projednávají další úpravy a změny, a proto věříme, že informovanost rodičů i žáků z devátých tříd bude jednou z priorit, kterým se budete letos i u nás ve škole věnovat.

     S ohledem na tento fakt věnujte pozornost brožuře "Průvodce devítkou 2023-2024".

     Brožura je určena žákům z devátých tříd (a jejich rodičům), které čeká rozhodování, kam po základní škole pokračovat. Usnadní jim orientaci v tom, co vše je v průběhu deváté třídy čeká a najdou zde přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží k výběru budoucího povolání či studia.

     Další aktuální informace budou průběžně k dispozici na facebookové stránce KAM po devítce.

     Základní škola Němčice nad Hanou

     Ředitelka školy:
     Mgr. Hana Matušková 
     582 386 579, 606 605 214
     skola@zsnemcicenh.cz

     Sborovna (omlouvání žáků):
     582 386 537

     Kancelář:
     Jana Kantorová, 
     Vanda Dokoupilová
     582 386 259 

     Školní družina:
     582 386 263

     Školní poradenské pracoviště:
     PhDr. Magdalena Nováková
     582 386 202, 776 280 820
     magdal.novak@seznam.cz

     Vedoucí jídelny:
     Václava Budíková
     582 386 050

     Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou