Erasmus

Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání

Název projektu: Motivační faktor v procesu zvyšování jazykových kompetencí žáků v rámci studia cizích jazyků

V květnu 2022 byl schválen projekt Motivační faktor v procesu zvyšování jazykových kompetencí žáků v rámci studia  cizích jazyků, který naše škola podala v rámci programu Erasmus+. Realizace projektu je od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2023.  Minulý týden proběhla první aktivita tohoto projektu, kterým byl kurz pro učitele zaměřený na nové metodologie ve výuce  cizích jazyků, na efektivní motivaci žáků a na různé formy formativního hodnocení včetně classroom managementu. Kurzu, který se konal od 12. 9. do 17. 9. v Barceloně ve Španělsku, se zúčastnila paní učitelka Daniela Dvořáková. Cílem kurzu bylo naučit se lépe a více motivovat žáky učit se cizí jazyky, využívat nové metodologie ve výuce a nové formativní formy hodnocení a dále pozitivně rozvíjet vztah a respekt k cizím jazykům, národům a kulturám. Kurz byl paní učitelkou hodnocen velmi pozitivně a se získanými znalostmi se podělí formou semináře a náslechů v hodinách s ostatními kolegy. Druhá aktivita, která je v projektu naplánována, je krátkodobá mobilita 20 žáků ze sedmých a osmých ročníků naší školy do partnerské školy v rámci Evropské unie. Tato aktivita je bude realizována na jaře 2023, případně na podzim 2023. Cílem těchto dvou aktivit našeho projektu je zvýšit motivaci žáků učit se cizím jazykům, zlepšit jejich jazykovou vybavenost, zvýšit jejich sebedůvěru při používání cizího jazyka a celkově zlepšit kvalitu výuky. Věříme, že se nám podaří našich cílů dosáhnout, a o aktivitách budeme průběžně informovat.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2022 ZŠ Němčice nad Hanou