Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce - vyhodnocení

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL A OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ

V pondělí 13. května se dvacet žáků z prvního a druhého stupně naší školy zúčastnilo mezinárodní soutěže v anglickém jazyce. Cílem této soutěže je motivovat žáky k učení se anglickému jazyku a také k úspěšnému řešení písemných testů zábavnou formou. Soutěž umožňuje žákům porovnávat své znalosti s vrstevníky z jiných škol, prezentovat své schopnosti okolí a získat uznání. Výsledky soutěže budou zveřejněny v polovině června. Všichni soutěžící obdrží diplomy, ti nejúspěšnější hodnotné ceny.

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a přejeme jim hodně úspěchu při zdokonalování se nejen v anglickém jazyce.

obrázek bez popisu

Vyhodnocení soutěže

Tento rok se soutěže zúčastnilo 300 škol a 6687 soutěžících. Z naší školy se soutěže zúčastnilo celkem 20 žáků z prvního i druhého stupně. Soutěž probíhala také na Slovensku a v Srbsku. Žáci soutěžili v 9 kategoriích, přičemž každá kategorie odpovídala jednomu ročníku (STAR 1 žáci prvního ročníku až STAR 9 žáci devátého ročníku). Každý soutěžící obdržel diplom a pero s logem soutěže. Soutěžící s úspěšností 80 % a více získali diplom s vyobrazenou zlatou medailí a každý účastník soutěže se 100% úspěšností získal pouzdru na tužky s logem soutěže. Nejúspěšnějším žákem naší školy byl Filip Brandys ze 6.B s úspěšností 100 %. Žáci s úspěšností 90 % a více byli Sofie Přecechtělová, Nina Křiváková, Amélie Střeláková, Zuzana Šupková, Julie Vlčková a Gia Hung Nguyen Van. Žáci, kteří získali 80 % a více, byli Štěpán Šupka, Rostislav Rudyk, Petr Sušeň a Veronika Štefcová. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou