The Project Competition 2024

Letošní školní rok se žáci, kteří navštěvují povinně-volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce pro 8. ročník, zapojili do evropské soutěže „THE PROJECT COMPETITION 2024“ s názvem – „YOUR DREAM AFTER-SCHOOL CLUB“. Žáci soutěžili v kategorii žáků 10– 13 let ve skupinách po třech nebo čtyřech.

Jejich úkolem bylo navrhnout a zhotovit plakát, který měl zobrazit ideální místo pro trávení volného času po vyučování. Žáci také museli obrázky popsat a měli se zaměřit na následující body:

- Popsat každou místnost nebo prostor v mimoškolním klubu.

- Popsat, jaké činnosti mohou v každé místnosti nebo prostoru provádět.

- Vysvětlit, co se mohou při těchto činnostech naučit.

- Vysvětlit, čím je jejich klub výjimečný.

Do soutěže byly poslány tři plakáty. Vítěz, kterého čeká roční přístup zdarma do Oxford Reading Club, bude vyhlášen na konci června.

obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou