Zápis prvňáčků

obrázek bez popisu

Informace pro rodiče

obrázek - aktovka

Zápisu do prvních tříd se 3. a 4. 4. 2024 zúčastnilo celkem 65 dětí, rodiče 8 z nich požádali o odklad školní docházky.

Dne 22. 4. 2024 bude zveřejněn (zde na stránkách školy a ve vitríně před školou) seznam přijatých dětí.

Děkujeme rodičům za důvěru a spolupráci. Prosíme o sledování aktuálních informací zde na stránkách školy.

Na naše budoucí prvňáčky se už teď těšíme.
                                                                                              Mgr. Anna Vlčová, ZŘŠ pro 1. st.


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou