Vítání předškoláčků 2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 navštívili naši školu předškoláčci, které přivítala předsedkyně parlamentu Kristýna Křivánková. Zástupci školního parlamentu vzali nejdříve děti do 1. tříd, kde jim prvňáčci předvedli čtení, psaní a počítání. Poté následoval program s paní učitelkou Mgr. Danou Vlčkovou. Na závěr se přesunuli do školní jídelny a společně si připili dětským šampusem s paní ředitelkou Mgr. Hanou Matuškovou.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou