Záložka do knih sbližuje školy

Záložková škola z Banské Bystrice, Slovensko


V rámci čtenářské gramotnosti se naše škola se v roce 2019 již popáté zapojila do akce Záložka do knih sbližuje školy. Jako družební záložkovou školu jsme letos dostali ZŠ na Třídě SNP v Banské Bystrici na Slovensku. Žáci naší školy zhotovili 420 záložek na téma Listujeme list po listu a moc se jim povedly. Velká pochvala patří všem žákům a učitelům, kteří záložky kreslili, a paní vychovatelce Haně Svobodníkové za dokončovací práce a zaslání do partnerské školy.

Do balíčku jsme ještě přidali propagační materiály školy, města a Olomouckého kraje. Z družební školy jsme také získali záložky pro každého žáka a drátěné srdíčko pro každého učitele.

Naďa Tesaříková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou