NANOVO

Program pro žáky 8. tříd

Program NANOVO vznikl v rámci mezinárodního projektu "School to play" podpořeného programem Erasmus+. Jde o celoroční hru s prvky rolových her motivující žáky k lepším výkonům a působící kladně na rozvoj třídního kolektivu. Reaguje tak i na potřebu usnadnění návratu žáků do škol a k důležitým návykům po dlouhodobém režimu distanční výuky. Součástí programu jsou i tři zážitkové akce, které kromě podpory motivace a rozvoje měkkých dovedností plní také roli atraktivní odměny pro třídy zapojené do programu.

NANOVO - plakát

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou