NANOVO

Závěrečná zážitková akce

Ve dnech 13. a 14. června 2022 se žáci 8. tříd zúčastnili závěrečné zážitkové akce projektu NANOVO, který je podporován programem Erasmus+. Žáci po celý školní rok za svou aktivitu, známky a úspěchy stavěli budovy ve fiktivním městě Nanovo. Na poslední zážitkové akci se snažili toto město zachránit.


Mgr. Veronika Šmídová

Zážitková akce

Dne 21.3. a 22.3.2022 se žáci tříd 8.B a 8.A zúčastnili zážitkové akce projektu NANOVO, což je celoroční hra v rámci mezinárodního projektu „School to play“ podpořeného programem Erasmus+. Na této akci si žáci na různých aktivitách vyzkoušeli spolupráci ve skupinách (organizacích). Žáci za své výkony byli ohodnoceni zdroji a prestižemi, které jim pomohou zvyšovat úrovně budov svého kolonizovaného města. V červnu tohoto školního roku čeká žáky závěrečná akce tohoto projektu.

Mgr. Veronika Šmídová


Program pro žáky 8. tříd

Program NANOVO vznikl v rámci mezinárodního projektu "School to play" podpořeného programem Erasmus+. Jde o celoroční hru s prvky rolových her motivující žáky k lepším výkonům a působící kladně na rozvoj třídního kolektivu. Reaguje tak i na potřebu usnadnění návratu žáků do škol a k důležitým návykům po dlouhodobém režimu distanční výuky. Součástí programu jsou i tři zážitkové akce, které kromě podpory motivace a rozvoje měkkých dovedností plní také roli atraktivní odměny pro třídy zapojené do programu.

NANOVO - plakát

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou