Zaměstnanci školy

VEDENÍ ŠKOLY

titul příjmení jméno funkce e-mail
Mgr. Matušková Hana ředitelka ZŠ skola@zsnemcicenh.cz
Mgr. Benešová Jana zástupce ředitele školy pro II. stupeň - statutární zástupce fyz.benesova@centrum.cz
Mgr. Vlčová Anna zástupce ředitele školy pro I. stupeň anna.vlcova@seznam.cz

UČITELÉ

titul příjmení jméno funkce e-mail konzultačníhodiny
  Blaho Jiří učitel jiriblaho.zsmencice@gmail.com  
Mgr. Bohuslavová Simona učitelka simonabohuslav@seznam.cz  
Mgr. Dočkalová Hana učitelka skola.dockalova@seznam.cz  
Mgr. Dvořáková Daniela učitelka danielac@volny.cz ST 13:00 – 14:00
Bc. Holásková Kateřina učitelka katerinaholaskova18@gmail.com  
Mgr. Hudcová Marie učitelka marie.hudcova92@centrum.cz  
Mgr. Lejnarová Petra učitelka sss.petrus@seznam.cz  
Mgr. Matoušek František učitel f.matous@centrum.cz PÁ 12:00 – 13:00
Mgr. Mitana Libor učitel l.mitana@centrum.cz ST 8:30 – 9:30
Mgr. Navrátilová Aneta učitelka navratilova.annetta@gmail.com  
Mgr. Navrátilová Zdeňka učitelka navrozd@email.cz Čt 13:30 – 14:30
Mgr. Otevřelová Zuzana učitelka z.otevrelova@gmail.com  
Mgr. Pozdíšek Jiří učitel jiripozdisek@seznam.cz ČT 11:30 – 12:30
Mgr. Přibyl Vojtěch učitel ova.pribyl@seznam.cz  
Mgr. Přidalová Lucie učitelka luckapridalova@seznam.cz  
Mgr. Přidalová Petra učitelka pettyra.mato@seznam.cz  
Mgr. Répalová Zuzana učitelka repalovazuzka@seznam.cz  
Mgr. Veinlichová Rolencová Magda sociální pedagog ma.rolencova@centrum.cz ÚT 12:35 – 13:35
Mgr. Rozsypalová Tereza učitelka terezrozsypalova@gmail.com  
Mgr. Slavíková Michaela učitelka michaelaslavikova@seznam.cz ST 12:45 – 13:45
Mgr. Soldán Martin učitel martin.soldan8@seznam.cz  
Mgr. Šebestová Coufalíková Jarmila učitelka j.coufalikova@seznam.cz ÚT 10:40 – 11:30
Mgr. Šírková Marcela učitelka marcelasirkova@seznam.cz PO 13:00 – 14:00
Mgr. Široký Vít učitel v.siroky@seznam.cz  
Mgr. Šmídová Veronika učitelka veronika.smidova2021@seznam.cz Út 13:00 – 14:00
Mgr. Tobolíková Markéta učitelka marketa.tobolikova@seznam.cz ST 13:00 – 14:00
Mgr. Bc. Vlčková Dana učitelka vlckovadana@centrum.cz PO 14:00 – 15:00
Mgr. Vojancová Hana učitelka h.vojancova@centrum.cz PO 7:00 – 8:30
Mgr. Zderčíková Hájková Kamila učitelka kamila.hajek@seznam.cz PÁ 10:00 – 11:00
Ing. Žilková Lucie učitelka zilkovaluc@seznam.cz  

ASISTENTI PEDAGOGA + VYCHOVATELÉ ŠD

Barnetová Michaela asistent pedagoga barnetmichaela@seznam.cz
Faltýnková Eva asistent pedagoga evita85@email.cz
Hrubý, DiS. František asistent pedagoga frantisekhruby1993@gmail.com
Huťková Andrea asistent pedagoga a vychovatelka ŠD andreahut@seznam.cz
Chalánková Lenka asistent pedagoga a lektor-instruktor chalankovi@seznam.cz
Churá Aneta asistent pedagoga aneta.chura@seznam.cz
Janíková Alena asistent pedagoga a lektor-instruktor janikova.alena@email.cz
Kloudová Jana asistent pedagoga hrabalova15@seznam.cz
Bc. Matysíková Jarmila asistent pedagoga lmatysik@centrum.cz
Bc. Oulehlová Denisa asistent pedagoga a vychovatelka ŠD deninka.o@seznam.cz
Oulehlová Věra asistent pedagoga oulehlova.vera77@seznam.cz
Petrovská, DiS. Barbora asistent pedagoga bajag@seznam.cz
Skřivánková Iva asistent pedagoga tetemondova.iva@seznam.cz
Sommerová Martina asistent pedagoga sommerka@seznam.cz
Svobodníková Hana asistent pedagoga a vychovatelka ŠD h.svobodnikova@centrum.cz
Veinlichová Rolencová Magda asistenta pedagoga a sociální pracovník ma.rolencova@centrum.cz
Zavřelová Lucie asistent pedagoga lzavrelova88@seznam.cz
Zavřelová Dana asistent pedagoga dana.zav@seznam.cz
Žilková, Ing. Lucie asistent pedagoga zilkovaluc@seznam.cz
Žondrová Marcela asistent pedagoga a vedoucí vychovatelka ŠD zondrova.marcela@seznam.cz

ŠKOLNÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

titul příjmení jméno funkce e-mailové adresy konzultační hodiny
Mgr. Kantorová Barbora garant logopedické péče kantorova.barbora@seznam.cz  
PhDr. Nováková Magdalena školní psycholog magdal.novak@seznam.cz PO 8:00 – 10:00
Mgr. Veinlichová Rolencová Magda sociální pedagog ma.rolencova@centrum.cz  
Mgr. Vetešníková Olga speciální pedagog vetesnikova.olga@seznam.cz  
Mgr. Zderčíková Hájková Kamila metodik prevence kamila.hajek@seznam.cz  

EKONOMICKÝ a IT ÚSEK

příjmení jméno funkce e-mail
Dokoupilová Vanda personalistka vandazs@centrum.cz
Kantorová Jana rozpočtářka kantoro@seznam.cz
Bc. Navrátil Jiří správa OP jiri.navratil@trustwire.cz

ÚSEK ÚDRŽBY

příjmení jméno funkce e-mail
Borovička Petr školník petrborovicka161@gmail.com
Hrubá Jitka uklízečka  
Kyseláková Ludmila uklízečka  
Kyseláková Renata uklízečka  
Zdráhalová Zdeňka uklízečka  

ŠKOLNÍ JÍDELNA

příjmení jméno funkce e-mailové adresy
Budíková Václava vedoucí školní jídelny vendasj@email.cz
Hrubá Jiřina kuchařka  
Oulehlová Naděžda kuchařka  
Štětinová Jitka pracovnice provozu  
Marťáková Petra kuchařka  
Mračková Magda pracovnice provozu a uklízečka ŠJ  

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou