Školní parlament

Školní rok 2023/2024

Školní parlament ve šk. roce 2022/2023 - hodnocení

Vítání předškoláčků

I v letošním roce navštívili naši školu předškoláčci, které přivítala paní zástupkyně Anna Vlčová. Předsedkyně školního parlamentu Magdalena Kumžáková seznámila děti s programem a společně se vydali do prvních tříd, kde jim prvňáčci předvedli čtení a počítání. Poté se se zástupci školního parlamentu přesunuli na program, který proběhl pod vedením paní učitelky Vlčkové, paní učitelky Zderčíkové Hájkové a pana učitele Mitany. Předškoláčci se tak mohli seznámit s robotickými včelkami, skládáním a programováním robotů. Navštívili také naše dílny, ve kterých si kromě manuální práce vyzkoušeli vypalování do dřeva a práci s 3D perem. Na závěr se všichni přesunuli do školní jídelny, kde je čekalo překvapení v podobě přípitku dětským šampusem.

obrázek bez popisu

Ponožkový den 2023

V úterý 21. března 2023 proběhl na naší škole Ponožkový den. Děkujeme všem žákům i zaměstnancům, kteří se do této akce zapojili a podpořili tak děti s Downovým syndromem. Více ve fotogalerii.

obrázek bez popisu

Sbírka Život dětem

V úterý 17. ledna 2023 se konal na naší škole Srdíčkový den. Žáci i zaměstnanci školy měli možnost svou koupí různých předmětů podpořit organizaci Život dětem o. p. s. Všechny předměty, které nám organizace k prodeji zaslala, se prodaly. Celkový výtěžek 3 660 Kč byl následně odeslán na dobrou věc. Jménem ŠP děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Výzva Pěšky do školy - 2. kolo

Ve dnech 14. – 16. listopadu 2022 proběhlo 2. kolo výzvy Pěšky do školy. Po třídenní výzvě bylo o vítězi rozhodnuto. 1. místo získaly hned dvě třídy – 1. B a 6. B. Obě třídy byly odměněny zástupci parlamentu a ekotýmu. Více ve fotogalerii.

Charitativní sbírka Vánoční hvězda

Charitativní sbírka Vánoční hvězda, kterou pořádá Šance Olomouc o.p.s., je již tradicí naší školy. Objednáním 140 velkých a 130 malých květin jsme přispěli velmi hezkou částkou 24 600 Kč. Všem, kteří se do sbírky zapojili, jménem ŠP děkuji.

Hana Dočkalová, garant ŠP

obrázek bez popisu

Školní parlament - logo

Školní parlament ZŠ Němčice nad Hanou má nové logo. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce výtvarné výchovy Mgr. Kamile Zderčíkové Hájkové za návrh a zhotovení.

obrázek bez popisu

#jsemlaskavec

I v letošním roce se zapojila naše škola do projektu #jsem laskavec. Tentokrát jsme konání dobrých skutků pojali celoškolní sbírkou pro pejsky a kočičky. Sbírka probíhala 1. – 10. listopadu 2022 a v pátek 11. listopadu 2022 proběhlo předání. Psí útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem i organizace Kočky v nouzi na Jesenicku všem z celého srdce děkují. Více ve fotogalerii.

obrázek bez popisu

Puntíkový den

Další akcí parlamentu byl Puntíkový den, který byl uspořádán před podzimními prázdninami v úterý 25. října. Jsme rádi, že našim žákům není lhostejný okolní svět, a podpořili svým oblečením s puntíky lidi trpící psoriázou nebo psoriatickou artritidou.

Výzva Pěšky do školy

Školní parlament společně s ekotýmem uspořádali výzvu, která se konala 17. října 2022 a měla velký ohlas. 7 tříd mělo plný počet žáků, kteří zavítali v tento den do školy pěšky, získávají tak certifikát Zlaté pásmo a postupují do 2. kola. Jedná se o třídy 1.A, 1.B, 4.A, 5.A, 5.B, 6.B, 9.B. Druhé kolo výzvy bude tentokrát náročnější, potrvá 3 dny a musíme počítat i s chladnějším počasím. Jelikož na 14. 11. spadá Mezinárodní den bez aut, rozhodli jsme se s ekotýmem zahájit 2. kolo výzvy právě v tento den. Žáci se budou opět zapisovat do tabulky a možná už po této třídenní chůzi bude vyhlášena vítězná třída.

Sbírka Vánoční hvězda

ŘÍJEN:

Žolíci

Dne 6. října proběhla další schůzka Školního parlamentu, na které došlo k předání žolíků. Žolík je záchranná kartička, kterou smí použít každý žák 1x za pololetí v jednotlivých předmětech. Tuto kartu využívají žáci dle svého uvážení, když nechtějí být ústně zkoušeni.

Čekací místnost

Od 10. října 2022 začala fungovat čekací místnost, kterou navrhli zástupci parlamentu již loni při zasedání s paní ředitelkou Mgr. Hanou Matuškovou. Jsme rádi, že nám vedení školy vyhovělo a dojíždějící žáci nemusí v sychravých měsících mrznout na zastávce. Více informací na stránkách ŠP – Čekací místnost.

Výzva Pěšky do školy – 17. října 2022

Školní parlament společně s ekotýmem uspořádali výzvu, která měla velký ohlas. 7 tříd mělo plný počet žáků, kteří zavítali v tento den do školy pěšky, získávají tak certifikát Zlaté pásmo a postupují do 2. kola. Jedná se o třídy 1.A, 1.B, 4.A, 5.A, 5.B, 6.B, 9.B. Druhé kolo výzvy bude tentokrát náročnější, potrvá 3 dny a musíme počítat i s chladnějším počasím. Jelikož na 14. 11. spadá Mezinárodní den bez aut, rozhodli jsme se s ekotýmem zahájit 2. kolo výzvy právě v tento den. Žáci se budou opět zapisovat do tabulky a možná už po této třídenní chůzi bude vyhlášena vítězná třída.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Ve čtvrtek 15. září 2022 proběhla uvítací schůzka Školního parlamentu. Jsme rádi, že jsme i letos mohli přivítat nové členy ze 4. ročníků. Na pořadu dne byla i volba předsedy a místopředsedy ŠP. Pro letošní rok usedla do čela našeho parlamentu Magdalena Kumžáková z 9.A a místopředsedkyní byla zvolena Kristýna Křivánková z 8. A. 

Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP

Hodnocení parlamentu 2021/2022

Vítání předškoláčků

Ve středu 16. června 2022 navštívili naši školu budoucí prvňáčci. Zástupci Školního parlamentu – Adéla Brabcová, Magdalena Kumžáková a Daniel Kotula předškoláky přivítali, vzali je na návštěvu do prvních tříd, a poté se přesunuli na program – robotické stavebnice, který vedla paní učitelka informatiky Mgr. Michaela Procházková. Návštěva byla zakončena ve školní jídelně, kde si děti připily dětským šampusem s paní zástupkyní Mgr. Janou Benešovou. Více ve fotogalerii.

Teplákový den

Na 10. května připadá Světový den pohybu, proto si Školní parlament dovolil zorganizovat Teplákový den. Na začátku první vyučovací hodiny se ze školního rozhlasu rozezněla písnička, na kterou si směli žáci zacvičit. Den se nám tedy podařilo zahájit společnou ranní rozcvičkou. Více ve fotogalerii.

Hana Dočkalová, garant ŠP


Tepláková den - plakát

Sbírka na podporu neziskové organizace Seiferos

Školní parlament ZŠ Němčice nad Hanou zorganizoval sbírku na podporu neziskové organizace Seiferos. Seiferos se již více než 25 let zabývá aktivní ochranou dravých ptáků a sov, péčí o poraněné a handicapované ptáky a osvětovým programem pro základní, střední i vysoké školy. Bohužel i jim koronavirus překazil plány. Letové ukázky dravců a sov naplánované pro základní školy se bohužel nekonaly tak, jak by si organizace přála. A právě letové ukázky jsou jediným příjmem na provoz záchranné stanice. Proto jsme se rozhodli organizaci podpořit a společně jsme přispěli částkou 4 475 Kč.

Hana Dočkalová, garant ŠP

obrázek bez popisu

Ponožkový den

V pondělí 21. března 2022 proběhl na naší škole Ponožkový den na podporu Downova syndromu.

Downův syndrom patří mezi nejčastěji se vyskytující vrozené syndromy, které jsou spojeny s opožděným tělesným růstem, lehkým až středně těžkým mentálním postižením a charakteristickými rysy obličeje. Jedná se o nejběžnější poruchu chromozomů.


Ponožkový den

Setkání Školního parlamentu s paní ředitelkou

Ve středu 19. ledna 2022 proběhlo setkání Školního parlamentu s paní ředitelkou Mgr. Hanou Matuškovou. Zástupci parlamentu měli připravené podněty k řešení, ale nešetřili ani nápady, které mají vést ke zlepšení naší školy.


Únorová sbírka Seiferos

Závěr roku 2021

Závěrem roku 2021 navštívili zástupci Školního parlamentu vedení a kancelář školy, školní jídelnu a paní uklízečky s panem školníkem. Poděkovali jim za celoroční práci, popřáli jim pěkné Vánoce a do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Charitativní sbírka Vánoční hvězda

„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky Vánoční hvězda, kterou pořádá Šance Olomouc o.p.s. Pro naši školu je sbírka tradicí. V letošním roce bylo objednáno 105 velkých květin a 134 malých. Vybrala se tedy krásná částka 20 640 Kč. Dovolte, abych jménem Školního parlamentu poděkovala všem zúčastněným.

Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP


obrázek bez popisu

,,Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný.“ – Ezop

Již tradičně se naše škola zapojuje do projektu #jsem laskavec. Každá třída 2. stupně si spolu s třídní paní učitelkou vymyslí jeden dobrý skutek, který 13. listopadu - na Světový den laskavosti společně vykonávají. Tento den připadl letos na sobotu, takže realizace projektu se měla konat již ve středu 10. listopadu. Bohužel naše plány byly překaženy pandemií Covid-19. Ze dne na den jsme museli, v rámci prevence školy i organizací, všechny akce zrušit.

Dobrý skutek jsme tedy v letošním roce vykonávali na dálku. Vybírali jsme krmivo pro koně, pro kočky a pro psy. Třídní paní učitelky vše předaly zvoleným organizacím. Jménem Školního parlamentu děkuji všem zúčastněným.

Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP


ŠKOLNÍ PARLAMENT V ŘÍJNU 2021

obrázek bez popisu

V úterý 12. října 2021 proběhla schůze našeho Školního parlamentu. Probírali jsme nejaktuálnější téma – Podzimní projektové dny, kterým byl Školní parlament garantem.

Dalším tématem byly naše záchranné kartičky – žolíci, u kterých jsme udělali změnu. Žolík bude žákům rozdán jen jednou na celý školní rok 2021/2022, smí se však použít 1x za první pololetí a 1x za druhé pololetí.

Ve čtvrtek 15. října proběhlo další zasedání Školního parlamentu, na kterém jsme doladili odměny a diplomy pro budoucí vítěze projektových dnů.

Dalším bodem byli žolíci, kteří byli zástupcům na této schůzi předáni.

Zástupci parlamentu byli také seznámeni s nejbližšími plánovanými akcemi na listopad:

  1. Projekt #jsem laskavec, který proběhne ve středu 10. listopadu 2021. Každá třída na 2. stupni bude vykonávat v tento den dobrý skutek.

  2. Vánoční hvězda – zaměstnanci a žáci naší školy mají možnost zakoupení vánoční hvězdy a podpořit tak charitativní sbírku Vánoční hvězda, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Cena je 60,- Kč za malou a 120,- Kč za velkou květinu.


Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP


Projektové dny: Moje obec – můj domov

Ve dnech 19. – 21. října 2021 proběhly projektové dny na téma: Moje obec – můj domov. Každé třídě se již na začátku října přidělila jedna z obcí, ve kterých žáci naší školy bydlí. Jednalo se tedy o obce: Němčice nad Hanou, Dobromilice, Dřínov, Hruška, Měrovice nad Hanou, Mořice, Pavlovice u Kojetína a Víceměřice. Většina žáků se zhostila svého úkolu velmi dobře, nosila spoustu materiálů z obecních úřadů, kronik, atd.

V úterý 19. října proběhla celodenní příprava projektu. Žáci s učiteli a asistenty pedagoga zpracovávali a vytvářeli prezentace k jednotlivým obcím. Ve středu 20. října se projekt dokončil po výuce do finální fáze. Ve čtvrtek 21. října pronesla slavnostní zahájení paní ředitelka Mgr. Hana Matušková, ihned poté začaly probíhat prezentace ve sportovní hale a všichni jsme byli mile překvapeni, jak se všem třídám projekt vydařil. Žáci byli spokojeni a s úsměvem na rtech, když slyšeli chválu od zástupců obcí, vedení školy, učitelů, asistentů, vychovatelů, ale také od žáků z jiných tříd. Pomocí žetonů, které dostali všichni žáci a každý člen pedagogického sboru, se hlasovalo. Výsledky tedy byly jasné. Následující den, v pátek 22. října, se v dopoledních hodinách ozvalo školní hlášení, ve kterém předsedkyně Školního parlamentu Adéla Brabcová vyhlásila vítězné třídy.

Na 3. místě se s celkovým počtem hlasů 52 umístily hned dvě třídy – 7.A s projektem Němčice nad Hanou a 8.B s projektem Hruška.

2. místo získala třída 8. A s projektem Pavlovice u Kojetína. Získala 71 hlasů.

1. místo s rovnými 100 body získala třída 9.B s projektem Dobromilice.

Zástupci vítězných tříd byli svoláni a odměněni poukázkou, kterou jako třída využijí dle svého uvážení.

Jménem Školního parlamentu bych chtěla všem zúčastněným ještě jednou moc poděkovat nejen za přípravu projektu, ale také za jakoukoliv pomoc, která se týkala projektového dne. A že se vydařil! Děkuji!

Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP


Projektové dny

ŠKOLNÍ PARLAMENT V ZÁŘÍ 2021

Ve čtvrtek 9. září 2021 proběhla první schůze našeho Školního parlamentu. Jak již bývá zvykem, přivítali jsme nové členy ze 4. ročníků a seznámili je s pravidly parlamentu. Do funkce předsedkyně pro letošní školní rok byla zvolena Adéla Brabcová z 9.A, místopředsedou se stal Daniel Kotula z 9.B.

Na pořadu dne bylo seznámení s plánem na září a dalšími akcemi, které nás letos čekají. Jednou z nich je i projekt #jsem laskavec, čímž bych chtěla připomenout, že už běží přihlášky a každá třída se zaregistruje na stránce www.laskavost.cz – platí pouze pro druhý stupeň naší školy.

Další schůzka byla uskutečněna ve čtvrtek 16. září 2021. Probírali jsme se zástupci všech tříd jejich poznatky, postřehy a připomínky. Také jsme řešili přípravu žolíků pro žáky 4. – 9. ročníků. Věříme, že po roce distanční výuky, se budou naše záchranné kartičky všem hodit.

Posledním bodem schůze byly nově zřízené knihovničky v naší škole. Zástupcům byla předána pravidla pro užívání knihoven, která měli za úkol vyřídit ve svých třídách.

Další schůze parlamentu proběhne ve čtvrtek 7. října 2021 v 7.15 h. Opět si všechny vyzvednu u hlavního vchodu do školy.

Mgr. Hana Dočkalová, garant ŠP


Členové školního parlamentu
Laskavec 2021

Zprávu o hodnocení práce ŠP ve školním roce 2020/2021

Soutěž: tipni si kolik ptáků je ve škole
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

ŠKOLNÍ PARLAMENT V ZÁŘÍ 2020

 

V pondělí 7. 9. 2020 jsme se sešli na první schůzce našeho Školního parlamentu. Jak již bývá zvykem, zvolil ijsme si předsedu. Pro letošní rok funkci zastane Dominik Majer. Na pořadu dne byla příprava žolíků pro žáky 4. – 9. ročníků. Vzhledem k tomu, že je stále aktuální téma Covid, přišli naši žáci s podnětnými inovacemi na zlepšení hygienických opatření, která jim budou více vyhovovat.

Začátkem nového školního roku byly schůzky ŠP častější a to hned z několika důvodů. Museli jsme přivítat nové zástupce z I. stupně, do nově zrekonstruované školy najít vhodné místo pro schránku důvěry a řešit mnoho dalších povinností. Jedna z těch nejdůležitějších byla příprava slavnostního otevření naší školy po rekonstrukci, kterou plánujeme na 15. 10. 2020. Jako důležitý orgán školy jsme dostali za úkol vymyslet a naplánovat jednotlivé aktivity, které by se v tento výjimečný den mohly uspořádat. Členové ŠP jen hýřili nápady, ale co jsme si pro vás nakonec připravili, bude překvapením.

 

Mgr. Aneta Navrátilová

 

 

 

 

obrázek bez popisu

Školní parlament v roce 2018/2019

Ve školní kuchyni


Už druhým rokem se na konci června vydávají členové ŠP poděkovat pracovnicím školní jídelny za jejich celoroční práci. Za to, že vaří chutná a zdravá jídla. Kuchařky také zpestřují jídelníček novými jídly. Některá se stanou oblíbenými, jiná se neosvědčí.

Obědy ve školní jídelně zajišťují dětem vhodnou a správnou výživu.


M. Krejčová, garant ŠP

Předškoláci ve škole


„Děvčata a chlapci, vítám vás jménem školního parlamentu a všech žáků v naší škole.“ přivítal předseda školního parlamentu Tomáš Nosek ze 7. A budoucí prvňáčky v úterý 12. června 2018. Sdělil dětem, co je čeká ve školních lavicích.

Po přivítání se děti a paní učitelky z mateřské školy vydaly na prohlídku školy. Další členové je zavedli do třídy 3. A paní učitelky Žižlavské. Žáci jim předvedli číslo, se kterým vystupovali na školní akademii. Předškoláci se zvědavě rozhlíželi po pěkně vyzdobené třídě. Mezi třeťáky našli i své starší kamarády.

Děti pak navštívily ředitelnu školy, paní ředitelka Matušková jim popřála mnoho zdaru v získávání vědomostí a dovedností, a s paní zástupkyní Benešovou se vydaly do školní jídelny. Zde si všichni připili dětským „šampaňským“ na příští úspěchy ve školní práci.


Milada Krejčová, garant ŠP

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou