Výuka během Covidu

Informace pro žáky a rodiče k 12. 4. 2021

Na základě zaslaných pokynů bude umožněn návrat žáků 1. stupně v rotačním systému.

Pokud se informace o zahájení výuky nezmění, nastoupí v pondělí 12. dubna do školy žáci těchto tříd: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.
Od 19. 4. do školy nastoupí žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B. třídy.
Takto nastavený systém bude rotačně pokračovat do odvolání.

ŠKOLNÍ DRUŽINA – bude k dispozici pro žáky navštěvující rotačně školu.
ŠKOLNÍ JÍDELNA – stejný režim jako družina, pokyny budou doplněny v průběhu týdne.

2. stupeň pokračuje v distanční výuce, dle nastavených pravidel.

I nadále jsou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků, za dodržení režimových opatření pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem a pro 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.

Také jsou i nadále povoleny individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník) - žák docházející na individuální konzultaci nemusí být testován!

Každé dítě MUSÍ ve škole podstoupit 2x týdně testování, do školy může pouze s certifikovaným respirátorem nebo chirurgickou roušku odpovídající nařízení Ministerstva zdravotnictví (nelze použít jiné alternativy). Po celou dobu pobytu ve škole nelze být bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Informace k testování z MŠMT: Video ke způsobu testování ve škole.

Další odkazy pro žáky a rodiče:

Pro okres Prostějov musí být splněno:
reprodukční číslo R nižší než 1 - viz MAPKA

Testování - leták pro rodiče - 6. dubna 2021
Další informace pro rodiče o testování
Testování - leták pro žáky
Další informace pro žáky o testování

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče - distanční výuka – podzim 2020

Do dotazníkového šetření se na 1. stupni zapojilo 105 rodičů, na 2. stupni 96 rodičů. Děkujeme všem, kteří ocenili snahu pedagogů i lepší připravenost školy proti jarní distanční výuce. Řada z Vás kladně hodnotila četnost a úroveň on-line hodin (zejména v hlavních předmětech), někomu zase vyhovovaly v naukových předmětech hodiny off-line, kdy děti měly na zpracování učiva více času. Hodně rodičů se shodlo na tom, že skutečnost, že se děti vzdělávaly podle rozvrhu hodin, vnesla do jejich domácího učení pravidelný režim a řád. Děkujeme rovněž za Vaše připomínky a náměty v poslední otázce dotazníku, které nám pomohou se v problematice případné distanční výuky ještě více zdokonalit. Vedení školy připravuje další vzdělávání v této oblasti pro učitele i žáky. Rádi bychom také zapracovali na zpřehlednění informačního systému Bakaláři, který v současnosti používáme. Našim největším přáním je ale vzdělávat naše žáky prezenčně. Doufejme, že to následující období dovolí. Všem rodičům, kteří nás při distanční výuce podporovali, pomáhali nám i těm, kteří si našli čas na vyplnění dotazníku, děkujeme.

Mgr. Hana Matušková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou