Angličtina

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 17. 2. 2020 proběhlo na ZŠ E. Valenty v Prostějověokresní kolo Olympiády v anglickém jazyce kategorie ZŠ I. A, II. A.V kategorii I. A reprezentovali naši školu žáci Jan Jiříček ze 7. A, kterýobsadil dělené 12. místo, a Michal Žondra ze 7. B, který obsadil dělené 15.místo. V kategorii II. A soutěžil Jakub Novotný a obsadil 28. místo. Žákůmgratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 Mgr. Michaela Babirádová, Mgr. Daniela Dvořáková

Podzimní soutěž Ventures Books 2019


Žáci z tříd 4. A a 4. B naší Základní školy v Němčicích nad Hanou se tento podzim zúčastnili podzimní soutěže organizované nakladatelstvím Ventures Books. Žáci pracovali v pětičlenných týmech a měli za úkol vybrat si jednu nebo více postaviček z obrázku z učebnice Kid’s Box a vymyslet krátký příběh o vybraných postavách. Ten pak zpracovali do komiksové podoby v angličtině. Soutěže se zúčastnilo více než 40 týmů ze 14 škol z celé České republiky. V této velké konkurenci se podařilo týmu Cakes ze 4. A ve složení Sofia Kyseláková, Kateřina Mizerová, Adriana Soldánová, Žaneta Floriánová a Karolína Schafferová obsadit krásné druhé místo. Žákyním gratulujeme a za účast a krásné příspěvky děkujeme i všem ostatním žákům 4. A a 4. B. Tým Cakes obdrží zjednodušenou četbu v angličtině z nakladatelství Ventures Books. Oceněni budou i ostatní žáci, kteří se bohužel letos neumístili, ale jejichž výtvory byly také krásné.
obrázek bez popisu

Spelling Ant 2019


V pondělí 29. 4. 2019 se konalo školní kolo soutěže Spelling Ant, do kterého postoupili vítězové třídních kol od čtvrtého do osmého ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 žáků. Úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Zvítězil žák 6. A Jan Jiříček, na druhém místě se umístila žákyně 7. B Kristýna Danielová a na třetím místě žák 6. A třídy Jan Mitana. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení. Soutěžící na prvním, druhém a třetím místě získali poukázky na zakoupení knih v hodnotě 400 Kč, 300 Kč a 100 Kč. Soutěž uspořádali učitelé anglického jazyka - F. Matoušek, M. Tobolíková, M. Šírková, R. Žižlavská, A. Navrátilová, Z. Vozihnojová, M. Babirádová, M. Slavíková.

Zapsali: F. Matoušek, M. Babirádová

obrázek bez popisu

Olympiáda v anglickém jazyce


Dne 13.2. 2019 se konala v Prostějově na škole E. Valenty okresní soutěž Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii II.A naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku Diana Navrátilová, která obsadila dělené 16. místo a Tomáš Litera /dělené 23. místo/.


Mgr. František Matoušek, Mgr. Aneta Navrátilová

obrázek bez popisu

Spelling Ant 2018

= soutěž v hláskování anglických slov


Dne 23. 4. 2018 se konalo školní kolo soutěže Spelling Ant, do kterého postoupili vítězové třídních kol od čtvrtého do devátého ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků. Úroveň všech soutěžících byla velmi dobrá. Zvítězil žák deváté třídy Martin Kyselák, na druhém místě se umístil žák 8. A Petr Křupka a na třetím místě žákyně 5. B třídy Lucie Rubanová. Všichni soutěžící obdrželi drobné občerstvení. Soutěžící na prvním a druhém místě získali poukázky na zakoupení knih v hodnotě 500 Kč, 300 Kč. Třetí místo bylo oceněno knihou. Soutěž uspořádali učitelé anglického jazyka - F. Matoušek, M. Tobolíková, M. Šírková, R. Žižlavská, A. Navrátilová, Z. Vozihnojová.

Zapsali: F. Matoušek, M. Šírková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou