Výtvarná výchova

Výtvarná soutěž
„Barvy podzimu“ 2020

Ačkoliv na začátku školního roku nepobyli žáci ve škole ani celé dva měsíce, stihli naši malí výtvarníci nakreslit hezké obrázky, které jsme odeslali do okresního kola této soutěže. Řada dětí z prvního stupně naší školy byla ve své kategorii velmi úspěšná:

Kamila Grmelová z 2. B – 2. místo
Dominik Vavruša ze 3. A – Čestné uznání
Simona Petrovská ze 4. A – 3. místo
Aneta Münsterová z 5. A – 2. místo
Sofia Kyseláková z 5. A – 2. místo
Karolína Schafferová z 5. A – 2. místo
Ondřej Vozihnoj z 5. A – 3. místo
Eliška Drnovská z 5. B – 3. místo

Všem úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Diplomy a drobné ceny jim vyzvedneme v Prostějově a předáme ve škole.

Mgr. Anna Vlčová, ZŘŠ pro 1. st.

Shrnutí výtvarných soutěží na 2.stupni - 2019/2020

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice
- zúčastnily se Kateřina Vosičková a Vanesa Valášková

Výtvarná soutěž Barvy podzimu
- 1. místo v okresním kole patří Kateřině Vosičkové.

Lidice
Lidice
Barvy podzimu

Úspěchy našich malých výtvarníků

Sofinka Kyseláková ze 3.A se po vítězství v okresním kole výtvarné soutěže ČZS "Moje oblíbená rostlina" umístila i v celostátním kole - a to na krásném 2. místě.
V prvním pololetí školního roku 2018/2019 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili několika výtvarných soutěží:
1) Děti, pozor, červená
2) Cestujeme s prarodiči
3) Barvy podzimu atd.
V okresním kole byly vyhodnoceny mezi nejlepšími pracemi i obrázky Tomáše Gregora (Děti, pozor, červená!) a Sofinky Kyselákové ze 3. A. Oběma blahopřejeme!
Ve druhém pololetí už byly také odeslány obrázky do několika soutěží. Všem dětem, jejichž práce postoupily do okresního kola, děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Anna Vlčová

Ještě než se zavřely školy, stihli se někteří naši žáci umístit
v okresních kolech výtvarných soutěží:

Okresní výtvarná soutěž "Jaro je tady" DDM PV 2020

1. místo: Nela Molatová, Kateřina Mizerová, Nella Slezáková

Okresní výtvarná soutěž
"Voda v zahradě" ČZS 2020

1. místo: Adriana Soldánová

Čestné uznání: Anna Přecechtělová

Mgr. Anna Vlčováobrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou