Den Země 2021

Dni Země patří v kalendáři datum 22.4. Vzhledem k rotační výuce žáků 1.st. jsme jej na naší škole uskutečnili ve dnech 19. – 30.4.

Je to svátek naší planety. Oslavili jsme ho ve třídách i v naší nové venkovní učebně.

K našemu společnému domovu se jako lidstvo chováme mnohdy macešsky. Proto je potřeba si ukázat, v jakém stavu se nachází živá i neživá příroda naší Země a nastínit možné cesty nápravy. To jsme zrealizovali pomocí obrazového a popisného materiálu formou prezentace. Povídali jsme si o oceánech i vodě pevninské. Zamýšleli jsme se nad stavem ovzduší a klimatickými změnami. Nezapomněli jsme na způsob čerpání nerostných surovin. A připomněli jsme si mizející rostlinné a živočišné druhy. Předávali jsme si zkušenosti, jak každý z nás přispívá k šetrnému přístupu k přírodním zdrojům. Starší žáci se seznámili s pojmem „vodní stopa“.

Nejvíc můžeme ovlivnit místo, kde bydlíme. Proto jsme se zaměřili i na přírodu našeho nejbližšího okolí. Vyrazili jsme ven do naší nové učebny a tam se s pomocí informačních panelů seznamovali s rostlinami a živočichy, se kterými se můžeme pravidelně setkávat na procházkách po okolí. Vyplňovali jsme pracovní listy, které nám posloužily ke kontrole našich znalostí.

Druhý stupeň si prožil Den Země jako součást distanční výuky. Naše škola využila velmi zajímavého kvízu vytvořeného organizací CCBC – Organizace pro ochranu biodiverzity. A témata ohrožení a ochrany Země si žáci připomínali s pomocí zajímavých videí a odpovídáním na zadávané otázky.

Věříme, že příště už oslavíme Den Země všichni společně!


Dni Země patří v kalendáři datum 22.4. Vzhledem k rotační výuce žáků 1.st. jsme jej na naší škole uskutečnili ve dnech 19. – 30.4.

Je to svátek naší planety. Oslavili jsme ho ve třídách i v naší nové venkovní učebně.

K našemu společnému domovu se jako lidstvo chováme mnohdy macešsky. Proto je potřeba si ukázat, v jakém stavu se nachází živá i neživá příroda naší Země a nastínit možné cesty nápravy. To jsme zrealizovali pomocí obrazového a popisného materiálu formou prezentace. Povídali jsme si o oceánech i vodě pevninské. Zamýšleli jsme se nad stavem ovzduší a klimatickými změnami. Nezapomněli jsme na způsob čerpání nerostných surovin. A připomněli jsme si mizející rostlinné a živočišné druhy. Předávali jsme si zkušenosti, jak každý z nás přispívá k šetrnému přístupu k přírodním zdrojům. Starší žáci se seznámili s pojmem „vodní stopa“.

Nejvíc můžeme ovlivnit místo, kde bydlíme. Proto jsme se zaměřili i na přírodu našeho nejbližšího okolí. Vyrazili jsme ven do naší nové učebny a tam se s pomocí informačních panelů seznamovali s rostlinami a živočichy, se kterými se můžeme pravidelně setkávat na procházkách po okolí. Vyplňovali jsme pracovní listy, které nám posloužily ke kontrole našich znalostí.

Druhý stupeň si prožil Den Země jako součást distanční výuky. Naše škola využila velmi zajímavého kvízu vytvořeného organizací CCBC – Organizace pro ochranu biodiverzity. A témata ohrožení a ochrany Země si žáci připomínali s pomocí zajímavých videí a odpovídáním na zadávané otázky.

Věříme, že příště už oslavíme Den Země všichni společně!


Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou