6.A v Praze

V adventním čase, v úterý 29. listopadu se vydali žáci 6.A na exkurzi do předvánoční Prahy. Někteří žáci navštívili hlavní město naší republiky poprvé. Cesta Leo expresem tam i zpět byla bezproblémová. I brzké vstávání a odjezd a také návrat v pozdních večerních hodinách nečinil žákům žádný problém. Celou výpravu na Pražský hrad si užili. S paní průvodkyní navštívili nejznámější zákoutí Pražského hradu a Zlatou uličku. Pak jsme se společně vydali přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde byly v plném proudu vánoční trhy. Žáci si nakoupili i suvenýry a dárečky, kterými chtěli potěšit své nejbližší. Se setměním jsme se vydali přes Václavské náměstí na hlavní nádraží a cestu domů. Všichni jsme již byli unaveni, tak většina ve vlaku odpočívala. V Němčicích na žáky čekali již rodiče. A hurá do postele a spát!!! Druhý den všechny čekala exkurze do muzea a hvězdárny v Prostějově.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou