6.B na Městském úřadu

obrázek bez popisu

Šesťáci jsou prvním ročníkem druhého stupně a setkávají se s mnohými novými učebními předměty. Jedním z nich je výchova k občanství a zdraví. Hned druhé téma je domov a život v obci. Samozřejmě také obecní samospráva. A protože součástí výuky je i seznámení s praxí, vypravili jsme se na Městský úřad v Němčicích. Děti se seznámily s jeho chodem, s pojmy jako obecní zastupitelstvo, městská rada, rozpočet města, katastr obce, odbory tohoto úřadu. Jedním z nejzajímavějších byla matrika s jejími matričními knihami a kronikou. 

Odešli jsme obohaceni o nové poznatky a určitě na cestě k uvědomělejšímu občanství.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou