Abeceda peněz v loňském školním roce

Během uplynulého školního roku naši čtvrťáci absolvovali program Abeceda peněz. Tento projekt zaštiťuje Česká spořitelna. Tato společnost totiž věří, že má smysl rozvíjet vše, díky čemu zejména děti získají větší sebejistotu, budou se cítit silnější a dokážou se lépe rozhodovat. Naše škola se dlouhodobě věnuje rozvoji finanční gramotnosti, tedy rozvíjení povědomí našich žáků o financích a hospodaření s nimi. Tento projekt je určený pro žáky 2. a 4. ročníků a naše škola se do něj zapojuje již několik let. Čtvrťáci se dozvěděli, jak správně hospodařit, založili si svoji firmu, zvolili si vedení firmy, vymysleli co budou vyrábět a jejich snažení vyvrcholilo e-jarmarkem, na kterém svoje výrobky prodaly. Vydělané peníze se rozhodli z části věnovat útulku pro opuštěné kočky a zbytek utratili za společný výlet.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2022 ZŠ Němčice nad Hanou