Anglické představení

Oblíbeným předmětem celé řady dětí ze třetí třídy je angličtina, a proto jsme se my se třeťáky rozhodli uspořádat pro malé děti z prvních tříd představení v angličtině. Děti předvedli nejen to, jak krásně jim jde zpívat anglické písničky, ale dokonce zahráli i pohádku Who says meow?, která byla celá hraná v anglickém jazyce. Myslím, že tato akce byla obohacením pro obě strany, pro účinkující i pro diváky.

M. Tobolíková

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou