Bubny pro vás

Cit pro hudbu a smysl pro rytmus si mohli vyzkoušet žáci naší školy 10. listopadu 2023 společným bubnováním na africké bubny. Tři hodiny po sobě se ve sportovní hale rozeznělo více než sto bubnů současně. Žáci byli rozděleni do tří skupin podle věku (1.- 3. r., 4.- 6. r., 7 - 9. r.). 

Podle ohlasů, které jsme zjišťovali u našich bubeníků, se jim aktivita, které se sami mohli aktivně zúčastnit, líbila.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou