Činnost Ekoškoly

obrázek bez popisu

Obhajoba titulu Ekoškola

Základní škola v Němčicích nad Hanou se znovu po třech letech stala nositelem mezinárodní certifikace Stříbrné cesty programu Ekoškola. Jedná se o ocenění škol, které vedou děti k samostatnému a aktivnímu zlepšování životního prostředí. Zásluhy na něm má školní Ekotým, který se na začátku každého školního roku ustanovuje.

Čmeláci na školní zahradě

Minulý školní rok na naší škole započal chov čmeláků. Bohužel však došlo k úhynu čmeláků, bylo tedy nutné pořídit nový, modernější čmelín, který disponuje ochrannou klapkou. Ta zabraňuje vniknutí létajících hmyzích škůdců, zejména zavíječe čmeláčího.

Pořízeni byli rovněž noví čmeláci. Uvidíme, zda se bude čmelákům na školní zahradě lépe dařit.

Výlet do FOD Olomouc

Dne 30. 5. 2023 se žáci Ekotýmu naší školy vypravili do Olomouce, aby Fondu ohrožených dětí Klokánek předali část výtěžku z charitativního bazárku, který Ekoškola v dubnu pořádala.

Na tuto organizaci poputovalo celkem 2632 Kč. Žáků se ujala ředitelka Klokánku paní Šárka Kupčáková, která jim přiblížila jeho činnost. Následovala krátká prohlídka bytů, které ohrožené děti krátkodobě využívají.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou