Čtenářský klub na 1. stupni

Na 1. stupni nově vznikl Čtenářský klub. Do tohoto programu se zapojily všechny třídy 1. stupně. Náplní klubu jsou měsíční výzvy pro třídy i jednotlivce, čtení s porozuměním a podpora čtenářství. 

První klubovou výzvou na měsíc únor bylo sestavit přehled přečtených knih v každé třídě. 

V březnu jsme měli vyplnit čtenářský kvíz.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou