Čtvrťáci na dopravním hřišti

Dopravní výchově, pravidlům silničního provozu pro chodce a cyklisty, znalostem o správně vybaveném kole a jízdě na něm, věnuje naše škola velkou pozornost. Mezi tradiční akce, které každoročně pořádáme , patří návštěva žáků čtvrtého ročníku dopravního hřiště v Prostějově. Letos jsme se tam vypravili hned koncem září. Nejdříve si čtvrťáci zopakovali v učebně pravidla silničního provozu, dopravní značky, procvičovali různé situace na křižovatkách, jízdu v jízdních pruzích a odbočování. Potom následovala jízda zručnosti, která prověřovala, jak žáci zvládají techniku jízdy na kole. Ukázalo se, že někteří žáci vůbec na kole v poslední době nejezdili. Nakonec se ale všem podařilo slalom s různými překážkami projet bez nehody. Teď už mohli konečně na dopravní hřiště. Několik přestupků proti pravidlům jsme s panem instruktorem řešili, ale celá akce se obešla bez dopravní nehody nebo úrazu. Všem se akce velmi líbila a vzbudila u dětí zájem o dopravní výchovu. 

Mgr. Renata Žižlavská

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
zsnem@pvskoly.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

© 2021 ZŠ Němčice nad Hanou