Dějepisná exkurze do polských koncentračních táborů

Poslední květnovou středu se 44 zájemců, převážně z řad žáků devátých ročníků, vydalo na celodenní dějepisnou exkurzi do polských koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Na obou těchto místech nám byly k dispozici dvě polské (slovensky hovořící) průvodkyně, které nám přiblížily fungování vyhlazovacích táborů během druhé světové války. Se sluchátky a porty jsme procházeli areálem a prostory táborových baráků, míjeli vitríny s hromadami kufrů, bot či vlasů. Byť se žáci v rámci hodin dějepisu s problematikou holokaustu již setkali, očitá zkušenost jistě všechny nabyté vědomosti a historické informace překonala. Zpět do Němčic jsme se vrátili kolem osmé hodiny večerní.

Vstup na místo, kde bylo v rámci zločinu holokaustu během války zcela nesmyslně zavražděno mnoho nevinných lidí, představoval pro mnohé velmi silný emoční zážitek. Jsem však přesvědčen, že si každý žák něco z této exkurze odnesl a doporučil bych návštěvu Osvětimi všem. Přestože se jedná o místo pietní, mělo by být i jakýmsi varováním pro nás i generace další, aby k podobným katastrofám již v budoucnu nedocházelo.

Vojtěch Přibyl

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou