Den Země

Dne 10.5. se s mírným zpožděním uskutečnil Den Země, který pro naši školu připravilo SVČ Orion, kterému velmi děkujeme.

Děti putovaly po areálu Němčic mezi naší školou, sokolovnou, hasičskou zbrojnicí, cyklostezkou, a hřbitovem, kde bylo rozmístěno 20 stanovišť. Na každém stanovišti čekal zajímavý úkol, většinou v podobě otázek připevněných na kmenech stromů, kdy se na druhé straně vyskytovala odpověď.

Nejzajímavější byly tipovací úkoly. Na účastníky čekaly i mnohé pokusy zaměřené např. na kyselost a zásaditost potravin nebo si děti vyzkoušely reakci octa a prášku do pečiva. Dalším velkým tématem byla zoologie, kde se účastníci dozvěděli mnoho zajímavého např. o hmyzu formou poznávačky nebo skládání puzzle.

Děti strávily venku velmi příjemný a slunečný den a těší se na příští Den Země.

Zpracovala: Z. Navrátilová

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou