Dílny - Výročí 100 let vzniku Československa

Příspěvky

V roce 1918 skončila první světová válka a jedním z nových nástupnických států se po zhroucení Rakousko-Uherska stalo i Československo. Samostatnost nového státu byla vyhlášena 28. října 1918. Letos, kdy slavíme 100. výročí této události, připravila naše škola řadu akcí, mezi něž se zařadily i tvůrčí dílny ve čtvrtek 25. října.

Žáci 2. stupně si mezi 11 dílnami vybrali dvě, které jim nejvíc vyhovovaly, a zapsali se do nich. Pod vedením učitelů se zábavnou formou dověděli spoustu informací ze života nejen z 1. republiky, ale seznámili se s úspěchy významných osobností z oblasti politiky, kultury i sportu během 100 let trvání republiky.

Mezi tvůrčími dílnami bylo i téma Galerie našich prezidentů pana učitele Janury. Tato dílna se zaměřila na seznámení žáků se všemi našimi prezidenty. Úvodní část tvořila prezentace obsahující základní fakta ze života každého z nich, řadu fotografií a rovněž filmový dokument o vzniku ČSR. V druhé části pak dvojice žáků obdržely pracovní listy, které měly ověřit, co vše si z obsahu dílny pamatují.

Dílna pod vedením paní učitelky Zdeňky Navrátilové byla zaměřena na významné české vědce, objevitele, vynálezce a jejich přínos světu. Doba dvou vyučovacích hodin byla věnována prezentaci, soutěžím a kvízům a pracovním listům s danou tématikou. Žáci byli obohaceni o poznatky a zajímavosti, např. o nositeli Nobelovy ceny J. Heyrovském, o prostějovském rodákovi, vynálezci kontaktních čoček O. Wichterlem nebo J. Resselovi, tvůrci lodního šroubu.

Každý stát má své státní symboly. Proto další dílna paní učitelky Krejčové jim byla věnována. Kromě jiného si děti mohly složit státní znak, nakreslit státní vlajku nebo ověřit své znalosti v pracovním listu.

Dobové prostřeno – již samotný název této dílny paní učitelky Vojancové by mohl napovědět, že se bude jednat o přípravu celého menu z doby T. G. Masaryka. Chlapci a děvčata uvařili po skupinkách předkrm, polévku, hlavní chod, dezert i bábovku ke kávě. Krásně prostřeli jídelní stůl a k němu pozvali své třídní učitele a vedení školy. Vše se jim krásně podařilo.

Výtvarná tvůrčí dílna paní učitelky Hájkové byla inspirována slavnostní číslovkou 100. Toto číslo děti tvořily z keramické hlíny. Každá realizace číslovky sto byla originální, jako každý z nás.

Dílna pana učitele Matouška Slovenština – jak je dnes vnímána byla zahájena rozhovorem s rodilým mluvčím. Po stručném nástinu dějin Slovenska si žáci vyzkoušeli, zda by slovensky rozuměli. Vyplnili dotazník ve slovenštině a odhadovali, co znamenají slovenská slova.

Žáci, kteří se účastnili dílny pana učitele Mitany Zeměpisné zajímavosti ČR, měli za úkol zjistit zajímavé informace o místech v ČR na internetu. S pomocí atlasu pak vytvořili mapu, kde zajímavá místa vyznačili – vznikla tedy mapa zajímavých míst ČR.

Další dílna paní učitelky Anety Navrátilové nesla název Vývoj divadla, filmu a televize. Žáci se zde mohli dozvědět spoustu informací z těchto oblastí, získávali je z prezentací. V další části dílny se zaměstnávali pouze hrou, např.: filmové hlášky, křížovky, názvy filmů v pantomimě, zkouška televizního vysílání.

Dílna paní učitelky Vránové Národní parky v ČR byla věnována našemu přírodnímu bohatství. Žáci se prostřednictvím pracovních listů a prezentací seznámili s nejvýznamnějšími chráněnými krajinami u nás.

V dílně Významní sportovci a slavné okamžiky pana učitele Pozdíška se žáci seznámili s našimi olympijskými vítězi, od prvního v r. 1924 ve šplhu na laně, Bedřicha Šupčíka, přes Emila Zátopka, Věru Čáslavskou, až po Ester Ledeckou. Dále zhlédli na videu slavnou Panenkovu penaltu z ME v r. 1976 v Bělehradu, Jágrmánii v USA a 20-násobné mistry světa – bratry Pospíšily.

Dílna Společenské hry v proměnách času paní učitelky Brhlíkové nabídla žákům seznámení se s tím, jaké hry se objevovaly mezi jejich vrstevníky za časů jejich rodičů a prarodičů. Žáci měli možnost zahrát si tyto společenské hry a procvičit si své komunikační dovednosti i logické myšlení.

Materiály, které žáci získali v jednotlivých dílnách, se pak staly součástí prezentačních nástěnek, které připomněly slavné okamžiky stoleté historie naší republiky.


M. Krejčová a vedoucí jednotlivých dílen