Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve dnech 11. a 12. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Prostějově.

V mladší kategorii reprezentovali z 5. A Dominik Vavruša, Markéta Prusenovská, Veronika Phamová a z 5. B Martin Houšťava.

Umístili se na 6. místě z přihlášených 15 škol v okrese.

Kategorii starších zastoupili žáci z 9. A Magdalena Kumžáková, Karolína Potáčová a z 9. B Jakub Štětina a Matyáš Zachrla.

Umístili se na krásném 4. místě ze 14 přihlášených škol.

Těmto žákům patří poděkování za jejich snahu a zájem se na dopravní soutěž připravit.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2023 ZŠ Němčice nad Hanou