Dopravní soutěž mladých cyklistů 2024

Dne 16. a 17. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Prostějově.

V mladší kategorii reprezentovali z 6. A Monika Doleželová, Karolína Obručová a z 6. B Martin Houšťava a Filip Brandys.

Kategorii starších zastoupili žáci z 8. A Šimon Kolínek, Tomáš Fialka a z 8. B Lucie Ptáčková a Melánie Nakládalová. Starším žákům se podařilo umístit na krásném 4. místě.

Všem jmenovaným patří poděkování za jejich zájem a snahu se na dopravní soutěž připravit.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou