Dopravní výchova v zimním období

I v zimních měsících byla do vyučování zařazena dopravní výchova.

Žáci 4.ročníků se zapojili do zimní části výuky pořádané DD centrem v PV, kde je čekala výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty.

Na 1.stupni i v některých dalších třídách jsme se také zapojili do projektu „Porozumíš, neohrozíš“. Prostřednictvím video příběhů jsme se seznámili se současnými novinkami a výstrahami v dopravě. Následným kvízem jsme si mohli ověřit získané znalosti z příběhů.

Zařazování dopravní výchovy je přínosné pro bezpečnost dětí na pozemních komunikacích a ve všech dopravních situacích.

Základní škola Němčice nad Hanou

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Matušková 
582 386 579, 606 605 214
skola@zsnemcicenh.cz

Sborovna (omlouvání žáků):
582 386 537

Kancelář:
Jana Kantorová, 
Vanda Dokoupilová
582 386 259 

Školní družina:
582 386 263

Školní poradenské pracoviště:
PhDr. Magdalena Nováková
582 386 202, 776 280 820
magdal.novak@seznam.cz

Vedoucí jídelny:
Václava Budíková
582 386 050

Cookies - © 2024 ZŠ Němčice nad Hanou